Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN, GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Ngày 19/10/2021, UBTVQH thông qua Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

1. Nội dung Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

 a. Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, nãm 2021.

 b. Về miễn thuế thuế TNCN, thuế GTGT

Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

 c. Về giảm thuế GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15

Giảm thuế GTGT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây:

(i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và tồ chức tua du lịch;

(ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;

– Doanh nghiệp, tố chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuât, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % đề tính thuế GTGT.

 d. Về Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021

Các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tồ chức (bao gôm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020.

Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

2. Nội dung hướng dẫn thực hiện trên NĐ 92/NĐ-CP

 a. Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Khi lập hoá đơn GTGT: HHDV thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Kê khai các HHDV được giảm thuế GTGT theo Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

 b. Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp HHDV thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

Kê khai các HHDV được giảm thuế GTGT theo Phụ lục giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15

3. Đáp ứng trên phần mềm hóa đơn điện tử của PA Việt Nam như thế nào?

Trên phần mềm hóa đơn điện tử của PA Việt Nam đã tích hợp thêm tính năng Áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15. Quý khách có thể tự thao tác bằng cách truy cập vào phần Quản lý hóa đơn, Quý khách khi tạo mới hóa đơn nếu công ty Quý khách có hỗ trợ giảm thì check vào nút checkbox như hình bên dưới:

 

 

– Sau khi tạo xong hóa đơn, thông tin dòng thuế suất GTGT sẽ có thêm  x70%

 

– Việc còn lại Quý khách tiến hành ký hóa đơn như bình thường.

 

Trên là bài viết về Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN, GTGT theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của PA Việt Nam tại link: https://hoadon.cloud/vn/tin-uu-dai/

 

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version