MIME Types là gì? Cấu hình MIME Types cho phép truy xuất nhiều định dạng file

  • Tuesday 04/02/2020

1) MIME Types là gì?

MIME – Viết tắt của cụm từ “Multipurpose Internet Mail Extensions” là giao thức mở rộng thư điện tử Internet đa mục đích được mô tả trong RFC 1524 và các RFC khác như: RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2231.

Loại MIME (MIME Type) là tiêu chuẩn giúp phân loại các loại tập tin được sử dụng trên Internet, đặc biệt là dùng để định dạng cho thư điện tử. Nói một cách đơn giản, lúc mới ra đời, giao thức gửi mail chỉ hỗ trợ gửi plaintext, MIME là phần mở rộng cho phép email có thể gửi/nhận các file có định dạng khác (HTML, video, nhạc, …). Hầu như mọi thư điện tử Internet được truyền qua giao thức SMTP theo định dạng MIME.

2) Cấu hình MIME Types cho phép truy xuất nhiều định dạng file

Có nhiều Khách hàng thông báo với bộ phận kỹ thuật PA Việt Nam rằng : Các file audio hay video trên website bị báo lỗi mặc dù những file này đều hiện hữu trên server, đồng thời source code cũng không thay đổi và vận hành ổn định dưới môi trường localhost.
Nguyên nhân do 1 số định dạng file chưa được hỗ trợ sẳn trên máy chủ.

Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết việc này nhanh chóng bằng cách gán thêm các MIME Types cần thiết phù hợp với nhu cầu của chính bạn.

Chúng ta hãy cùng tham khảo 1 vài cách sau :

A. Windows (Plesk)

1. Log in vào Plesk Panel.

2. Click Websites & Domains.

3. Click Virtual Directories.

4. Chọn tab MIME Types >>> Add MIME Type

5. Nhập định dạng file cần cấu hình vào phần Extension >>> Lựa chọn giá trị MIME Types để nhập vào Content tương ứng >>> OK.

B. Windows (IIS 7/8)

Để thay đổi và gán thêm MIME Types cho các hosting vận hành trên IIS7 hoặc 8, bạn có thể tạo hay tùy chỉnh ngay tại cấu hình web.config.

1. Thay đổi MIME Types hiện hữu:

1
2
3
4
5
6
7
8
<configuration>
<system.webServer>
   <staticContent>
   <remove fileExtension=“.EXTENSION” />
     <mimeMap fileExtension=“.EXTENSION” mimeType=“TYPE/SUBTYPE” />
   </staticContent>
</system.webServer>
</configuration>

Thay đổi các giá trị EXTENSION, TYPE, và SUBTYPE tương ứng :

EXTENSION định dạng file.
TYPE loại MIME mà bạn cần dùng, như application, image, hay video.
SUBTYPE loại MIME subtype mà bạn cần dùng.

Như ví dụ trên, chúng ta xử lý bằng cách chèn thêm đoạn sau vào file web.config để các file MP4 có thể hoạt động được.

1
2
3
4
5
6
7
8
<configuration>
<system.webServer>
   <staticContent>
   <remove fileExtension=“.mp4” />
     <mimeMap fileExtension=“.mp4” mimeType=“video/mp4” />
   </staticContent>
</system.webServer>
</configuration>

2. Thêm loại MIME Types tùy chỉnh:

1
2
3
4
5
6
7
<configuration>
<system.webServer>
   <staticContent>
     <mimeMap fileExtension=“.EXTENSION” mimeType=“TYPE/SUBTYPE” />
   </staticContent>
</system.webServer>
</configuration>

 

C. Linux (DirectAdmin)

1. Log in vào DirectAdmin.

2. Click Mime Types bên dưới Avandced Features.

3. Nhập vào dạng MimeType và định dạng file hỗ trợ. >>> Add Image

D. Linux (.htaccess)


Sử dụng “AddType” để thêm một MIME Types, tham số tiếp theo là loại MIME và cuối cùng là phần mở rộng của file. Ngoài ra, một số loại file không cho chạy trực tiếp trên trình duyệt mà yêu cầu download về máy, loại MIME cần thiết lập là: application/octec-stream

Ví dụ với file MP3 hoặc SWF:

1
2
3
4
AddType application/xshockwaveflash swf
AddType application/xshockwaveflash .swf
AddType video/xflv .flv
AddType image/xicon .ico

Ngoài ra còn có các giao diện trên Cpanel, Cyberpanel… chúng tôi sẽ hướng dẫn ở bài viết sau.

Bạn có thể download danh sách đầy đủ các dạng MIME Types tại website của tổ chức IANA.

Tham khảo thêm 1 số bài viết hướng dẫn cơ bản dành cho Hosting.

Tham khảo chính sách khuyến mãi của PA Việt Nam tại đây.

Rate this post
tên miền id.vn