ModSecurity là gì?

  • Wednesday 06/10/2021

1. Modsecurity là gì?

ModSecurity là một module mở rộng cho các web server như Apache, Nginx, IIS và hoạt động như một firewall tại lớp ứng dụng web.
Mod Security đứng trước Web Server, làm nhiệm vụ như một firewall để kiểm soát truy cập vào ra Web Server. Các thông tin đi từ bên ngoài vào bên trong ra sẽ được kiểm soát chặt chẽ để tránh những thông tin có thể gây hại cho Web Server hay là việc rò rỉ các thông tin đặc biệt từ Web Server đến Client.

Mục đích của ModSecurity là tăng cường bảo mật cho các ứng dụng web, bảo vệ chúng khỏi các loại tấn công đã biết và chưa biết.

2. Cách bật và tắt ModSecurity.

– Để bật/tắt cho tất cả các web đang sử dụng trên host.
Login vào Cpanel và chọn ModSecurity.

Chọn Disable để tắt và Enable để bật lên lại.

– Để tắt độc lập 1 website trên hosting click On sang Off

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây

5/5 - (2 bình chọn)