Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Một số lưu ý SSL chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp(OV và EV)

Các chứng chỉ SSL chứng thực dạng OV(Organization Validation) và EV(Extended Validation – Thanh địa chỉ màu xanh) cần phải chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp thì phía SSL mới cấp chứng chỉ, do đó  để giảm thời gian xác thực với phía hãng SSL, Quý khách cần chuẩn bị trước thông tin sau:

1/ Đối với hãng GeoTrust và Symantec:

– Tạo email admin theo dạng: admin@domain.

– Cung cấp thông tin công ty như trong giấy phép kinh doanh.

– Scan giấy phép kinh doanh (phía SSL sẽ cung cấp link để upload GPKD).

– Đăng ký thông tin của công ty trên trang vàng tra cứu thông tin doanh nghiệp tại http://www.yp.vn/

– Đăng ký Google Business

Hướng dẫn đăng ký Google Business!

– Phía SSL sẽ gọi điện thoại theo số điện thoại bàn (số công ty đang dùng và được cập nhật trên trang vàng tra cứu thông tin doanh nghiệp) để gặp Giám đốc xác minh vài thông tin của công ty.

2/ Đối với hãng Comodo:

– Tạo email admin theo dạng: administrator@domain

– Cung cấp thông tin công ty như trong giấy phép kinh doanh.

– Scan giấy phép kinh doanh (phía SSL sẽ cung cấp link để upload).

– Phía SSL sẽ gửi mẫu đơn Hiệp định thuê bao & mẫu yêu cầu giấy chứng nhận: khách hàng điền thông tin theo mẫu, ký tên và đóng dấu mộc công ty, sau đó gửi qua email cho phía SSL.

– Đăng ký thông tin công ty như trong giấy phép kinh doanh với phía Dun & Bradstreet để được cấp mã số DUNS (khi phía SSL yêu cầu thì cung cấp số DUNS).

Link đăng ký thông tin công ty với phía Dun & Bradstreet: Tại Đây

– Phía SSL sẽ gọi điện thoại theo số điện thoại bàn (số công ty đang dùng và được cập nhật trong mã số DUNS) để gặp người có trách nhiệm để xác minh một số thông tin của công ty. ( Lưu ý : người nghe điện thoại nên biết giao tiếp tiếng Anh)

Rate this post
Exit mobile version