Một số lưu ý SSL chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp(OV và EV)

Các chứng chỉ SSL chứng thực dạng OV(Organization Validation) và EV(Extended Validation – Thanh địa chỉ màu xanh) cần phải chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp thì phía SSL mới cấp chứng chỉ, do đó  để giảm thời gian xác thực với phía hãng SSL, Quý khách cần chuẩn bị trước thông tin sau: … Đọc tiếp Một số lưu ý SSL chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp(OV và EV)