Một số trang công cụ kiểm tra SSL, TLS online

  • Saturday 01/04/2023

Công cụ kiểm tra SSL tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét chứng chỉ SSL, cũng như hướng dẫn bạn giải quyết các vấn đề có thể phát sinh. Các yêu cầu để bắt đầu sử dụng nó không quá nhiều, bạn chỉ cần chỉ ra địa chỉ IP hoặc tên miền của trang web của bạn. Công cụ bạn đã chọn sẽ thực hiện phân tích cho bạn về cấu hình của nó và mức độ bảo mật của trang web của bạn. Bài viết này sẽ giới thiệu số trang web trực tuyến để giúp bạn kiểm tra các vấn đề này

Công cụ kiểm tra SSL Labs

SSL Labs của Qualys là một trong những công cụ kiểm tra SSL phổ biến nhất để kiểm tra tất cả các lỗ hổng mới nhất & cấu hình sai các tổ chức phát hành chứng chỉ, tính hợp lệ, thuật toán được sử dụng để ký và chi tiết các giao thức, bộ mật mã, mô phỏng bắt tay. Nó kiểm tra chứng chỉ SSL của trang web trên nhiều máy chủ để đảm bảo kết quả kiểm tra là chính xác.

công cụ kiểm tra SSL

Công cụ SSL Labs cũng cho bạn biết liệu trang web có triển khai HTTP Strict Transport Security (HSTS) hay không. HSTS nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công như chiếm quyền điều khiển cookie và hạ cấp giao thức. Bằng cách sử dụng công cụ này thường xuyên, bạn có thể theo dõi trước bất kỳ lỗ hổng nào. Nó cũng cho bạn biết tính xác thực của cơ quan chứng nhận DNS, như một thước đo độ tin cậy của trang web.

SSL Checker

SSL Checker cho phép bạn nhanh chóng xác định xem chuỗi chứng chỉ có được triển khai chính xác hay không. Điều này cho phép kiểm tra quá trình cài đặt SSL của bạn có bị thiếu chứng chỉ root của nhà cung cấp hay sai chứng chỉ SSL  không.

Ngoài ra trang web này cũng cung cấp 1 số công cụ khác như tạo CSR, convert cert pem sang PFX, decode thông tin chứng chỉ…

Công cụ kiểm tra chuẩn đoán SSL DigiCert

DigiCert SSL Installation Diagnostics Tool  là một công cụ tuyệt vời khác để cung cấp cho bạn địa chỉ IP phân giải DNS, chi tiết chứng chỉ bao gồm nhà phát hành, số sê-ri, độ dài khóa, thuật toán chữ ký, mật mã SSL được máy chủ hỗ trợ và chi tiết hết hạn. Nó cũng cung cấp công cụ kiểm tra các lổ hỏng phổ biến

công cụ kiểm tra ssl

HowsMySSL

Cái này khác. Nó quét ứng dụng khách (trình duyệt) và cung cấp cho bạn trạng thái trên các kiểm tra khác nhau như:

  • Phiên bản giao thức SSL/TLS được hỗ trợ.
  • Nén.
  • Hỗ trợ đánh dấu phiên.
  • Mật mã được hỗ trợ.

Để kiểm tra ứng dụng client, chỉ cần truy cập HowsMySSL từ trình duyệt.

Observatory

Observatory của Mozilla cho phép kiểm tra các số liệu khác nhau như chi tiết mật mã TLS, chi tiết chứng chỉ, tiêu đề bảo mật được đề xuất của OWASP, v.v.

Nó cũng có tùy chọn hiển thị kết quả quét của bên thứ ba từ SSL Labs, ImmuniWeb, HSTS Preload, Secure Headers và CryptCheck

CryptCheck

CryptCheck nhanh chóng quét trang web nhất định và hiển thị điểm cho giao thức, trao đổi khóa và mật mã. Bạn nhận được thông tin chi tiết về bộ mật mã nên có thể hữu ích nếu bạn đang khắc phục sự cố hoặc xác thực mật mã.

Wormly

Web Server Tester by Wormly  kiểm tra hơn 65 chỉ số và cung cấp cho bạn trạng thái của từng chỉ số bao gồm cả điểm tổng thể. Báo cáo chứa thông tin tổng quan về chứng chỉ (CN, Chi tiết ngày hết hạn, Chuỗi tin cậy), Chi tiết mật mã mã hóa, Kích thước khóa công khai, Thương lượng lại an toàn, Các giao thức như SSLv3/v2, TLSv1/1.2.

SSLChecker.com

SSLChecker.com là một công cụ rất cơ bản cung cấp cho bạn thông tin về chứng chỉ SSL của trang web, lỗi SSL nếu có, ngày hết hạn, tên nhà phát hành và vị trí. Công cụ này cũng cho phép bạn đặt lời nhắc gia hạn chứng chỉ SSL của mình.

Tôi hy vọng các công cụ trực tuyến miễn phí được liệt kê ở trên là đủ để giúp bạn xác thực tham số chứng chỉ SSL và cung cấp thông tin kỹ thuật hữu ích để kiểm tra nhằm giữ an toàn cho ứng dụng web, nếu bạn đang muốn tìm hiểu chuyên sâu về hoạt động của SSL/TLS

Bạn có thể tham khảo nhiều bài viết khác liên quan ssl/tls tại đây

5/5 - (1 bình chọn)