Một tên miền “.vn” đã được Công ty chúng tôi đăng ký và sử dụng từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, khi đến hạn nộp phí duy trì tên miền, do Công ty không nhớ hạn nộp phí duy trì tên miền dẫn đến việc có một chủ thể khác đăng ký sử dụng tên miền này. Vậy, Công ty chúng tôi phải làm gì trong trường hợp này, P.A Việt Nam có thể giúp Công ty tôi đòi lại tên miền được không?

  • Sunday 16/10/2016

Theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành, nguyên tắc đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” là “bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước, được quyền sử dụng trước”. Do vậy, khi tên miền ở trạng thái tự do, chưa có chủ thể nào đăng ký thì việc đăng ký sử dụng tên miền của chủ thể mới là tuân thủ đúng theo trình tự thủ tục quy định hiện hành.

Bạn phải theo dõi ngày hết hạn để gia hạn, tránh hết hạn tên miền ngưng hoạt động và bị thu hồi do quá hạn.