Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Nâng cấp lên PHP 5.3 VPS dùng Kloxo

Hiện tại việc upgrade PHP từ 5.2 lên 5.3 trong control panel Kloxo thì chưa được hỗ trợ, vì rất nhiều nguyên nhân liên quan. Và việc nâng cấp vào thời điểm này, cũng được khuyến cáo là không nên làm. Sau khi nâng cấp các website được lập trình trên nền tảng PHP 5.2 có thể bị lỗi

 

Quý Khách nên suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện. Trường hợp quý khách vẫn quyết đinh nâng cấp lên PHP 5.3 quý khách có thể tham khảo hướng dẫn tại 

http://diendanmaychu.vn/showthread.php/32107-Huong-dan-cai-dat-va-nang-cap-PHP-5.3.x-CentOS-RedHat

Trường hợp quý khách chỉ có 1-2 website sử dụng PHP 5.3, quý khách nên đăng ký hosting riêng biệt tại PA Vietnam

Rate this post
Exit mobile version