Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Ngăn chặn auto bot spam comment trên Joomla, WordPress

Hiện tượng auto bot spam comment làm tràn dung lượng host & tài nguyên do query SQL liên tục trên Open CMS Joomla hoặc WordPress.

Hướng dẫn chặn auto bot spam comment trên Joomla, WordPress

Cách 1: Disable Plugin – tắt chức năng Comment

Disable Plugin – tắt chức năng Comment cho tất cả các bài viết trên hệ thống (article / blog / single post).

Đối với Joomla (v.3.3.6): vào ExtensionsPlugin Manager → (tìm plugin Content – Ccomment) → Disable.

Đối với WordPress v.4.0: cài đặt plugin Disable Comments (tại https://wordpress.org/plugins/disable-comments/) → Activate plugin → Settings → chọn Everywhere.

Cách 2: Sử dụng CAPTCHA

Đối với Joomla: Enable Captcha – bật chức năng kiểm chứng CAPTCHA trên chức năng comment để tránh người dùng sử dụng các script tự động – tiến hành post một số lượng lớn comments với những nội dung như nhau lên hệ thống. Vào ComponentsCCommentSettingSecurity (tab)(tại Anti-Spam) → enable CAPTCHA.

Đối với WordPress v.4.0: Cài đặt chức năng (plugin) tạo và buộc người dung phải chứng thực CAPTCHA trước khi post một comment lên hệ thống – điển hình như cài đặt SI CAPTCHA Anti-SPAM hỗ trợ trên WordPress tại (https://wordpress.org/plugins/si-captcha-for-wordpress/). Cài đặt Plugin này lên WordPress → Activate plugin SI CAPTCHA đã cài → Settings → Tích vào “Enable CAPTCHA on the comment form”.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version