Nghẽn mail trên kloxo

  • Wednesday 17/07/2013

Đăng nhập vào quản lý host kloxo, chọn menu Web – Mail – Database => Mail Queue =>  để xem những mail gửi đi spam -> click vào chi tiết để xem email spam -> disable host spam, sau đó ssh vào chạy những lệnh bên dưới để xóa mail bị nghẽn. nếu vào Mail Queue bị treo thỉ cũng phải xóa những lệnh bên dưới.

ssh vào server gõ lệnh sau:

 /var/qmail/bin/qmail-qstat  nhấn enter sẽ hiện thị như sau:

Output looks like

messages in queue: 567154
messages in queue but not yet preprocessed: 3

Xóa:

qmailctl stop
find /var/qmail/queue/mess -type f -exec rm {} ;
find /var/qmail/queue/info -type f -exec rm {} ;
find /var/qmail/queue/local -type f -exec rm {} ;
find /var/qmail/queue/intd -type f -exec rm {} ;
find /var/qmail/queue/todo -type f -exec rm {} ;
find /var/qmail/queue/remote -type f -exec rm {} ;
qmailctl start

 

Hướng dẫn disable client spam

http://kienthuc.pavietnam.vn/article/VPS-Dedicated-Colocation/Xu-ly-su-co-thuong-gap/Disable-local-mail–Kloxo.html

Rate this post