Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định miễn, giảm thuế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP nhằm gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8% và có hiệu lực từ ngày 20/6/2022.

1. Những nội dung cần lưu ý của Nghị định 41/2022/NĐ-CP

 a. Không bắt buộc lập riêng hóa đơn 8%

 – Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh của các Cục Thuế, doanh nghiệp (DN) và một số cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc về quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.
 – Theo đó, việc quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của DN là làm tăng chi phí của DN (tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn) vì đối với cùng một khách hàng, thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%) thì DN phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

– Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi như sau: Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ được giảm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

 b. Không phạt, không yêu cầu điều chỉnh hóa đơn chưa tách riêng thuế suất 8%

Trong thời gian từ 01/02/2022 – 20/06/2022, doanh nghiệp đã xuất hóa đơn mà ghi rõ thuế suất (không tách riêng hóa đơn thuế suất 8%) thì vẫn được giảm thuế GTGT và không phải điều chỉnh lại hóa đơn, không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

 c. Sửa đổi, bổ sung mẫu số 01/TB-SSĐT

Nghị định 41/2022/NĐ-CP cũng ban hành Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, từ ngày 20/6/2022, các doanh nghiệp lưu ý dùng mẫu Thông báo mới được ban hành kèm theo Nghị định 41/2022.

 d. Thời gin hiệu lục thi hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2022.

2. Trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT

Trường hợp xuất nhầm hóa đơn GTGT 10% với hàng hóa giảm thuế GTGT 8% trên trang hóa đơn điên tử của PA

Quý khách có thểm tham khảo xử lý với tính năng hóa đơn thay thế trong bài viết:

Hướng dẫn sử dụng tính năng hóa đơn thay thế Thông tư 78/2021/TT-BTC

 

Trên là bài viết về Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định miễn, giảm thuế để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version