[Ngrok] Sử dụng ngrok cho dự án từ localhost ra ngoài internet

 • Friday 25/11/2022

I. Giới thiệu.

1. Ngrok là gì?

Ngrok là công cụ tạo đường hầm (tunnel) giữa localhost của bạn và internet. Giúp người khác mạng có thể truy cập được localhost của bạn thông qua custom domain của ngrok.

Ví dụ: mydomain.ngrok.io => localhost:80

 

ngrok-la-gi

2. Các ứng dụng chính của ngrok

 • Giúp bạn chạy demo dự án cho khách hàng xem từ chính máy của bạn mà không cần deploy lên server
 • Bạn có thể test responsive trên mobile một cách dễ dàng thông qua URL mà ngrok cung cấp
 • Xây dựng webhook tới localhost của bạn một cách dễ dàng
 • Hỗ trợ http, https, tcp
 • Hỗ trợ IP whitelist

3. Chi phí

Ngrok hiện tại gồm 1 gói free và 3 gói trả phí. Gói free giới hạn ở các điểm:

 • Chỉ hỗ trợ HTTP và TCP
 • Subdomain ngẫu nhiên
 • Chỉ chạy được 1 proccess ngrok tại 1 thời điểm
 • Giới hạn 4 tunnel / 1 process
 • Giới hạn 40 connections / 1 phút

 

II. Thiết lập cấu hình Ngrok

1.Cài đặt Ngrok

ngrok có cho macOS, Windows, Linux, Docker – tải về tại ngrok download, sau khi tải về giải nén được file ngrok (ngrok.exe trên Windows)

Để gõ được lệnh ngrok bất kỳ đầu nên copy vào một thư mục có trong biến môi trường PATH, kiểm tra các thư mục đó bằng lệnh.

Để có hướng dẫn sử dụng lệnh ngrok, gõ:

echo $PATH
# Trên Windows thì gõ trong PowerShell
$env:Path

Để xem thêm các lệnh khác có thể gõ

ngrok help

Bạn cần vào trang chủ https://dashboard.ngrok.com/, đăng ký và quản lý tài khoản của mình, tại đây sau khi đăng nhập, bạn vào mục Your Authtoken để lấy token

đăng nhập

ngrok

 

Sau khi có token đăng nhập, ví dụ ở đây là 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75, thì tiến hành gõ lệnh sau để kết nối tài khoản của bạn

ngrok authtoken 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75

Giờ bạn đã có thể tạo ra các đường hầm để từ internet của thể truy cập đến máy bạn.

 

2. Sử dụng ngrok

Nếu trên máy bạn đang chạy một máy chủ http (đang phát triển ứng dụng web) như máy chủ apache ở cổng 8080 thì bạn có thể truy cập từ internet vào ứng dụng này.

Website của bạn đang chạy với địa chỉ truy cập là http://localhost:8080

ngrok

Giờ bạn muốn truy cập được đến ứng dụng này từ bên ngoài internet, thực hiện bằng cách mở cửa sổ terminal khác, gõ lệnh để tạo một đường hầm ngrok với các tham số, loại giao thức http và cổng là 8080.

ngrok http 8080

 

ngrok

 

Như hình trên, đường hầm được tạo ra – nếu bạn nhấn CTRL+C sẽ kết thúc kết nối này, khi kết nối đang được duy trì, bạn có thể truy cập ứng dụng web của bạn bằng url do ngrok cung cấp như trên hình https://2230-115-73-232-161.ap.ngrok.io

ngrok

Bạn có thể truy cập địa chỉ này từ máy bất kỳ trên internet như dùng điện thoại truy cập, gửi bạn bè, gửi khách hàng kiểm tra trước …

Các bạn có thể xem thêm nhiều bài viết bổ ích tại đây.

Rate this post