Nguyên tắc đăng ký tên miền

  • Saturday 15/10/2016

Tên miền đăng ký theo những nguyên tắc nào?

Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT ngày 15 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

CÁC LƯU Ý VÀ NGUYÊN TẮC KHI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

I. CÁC LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Khi đăng ký tên miền, khách hàng cần lưu ý về ký tự, chiều dài tên miền và qui cách đặt tên miền.

– Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII).

– Tên miền có chiều dài tối đa không quá 253 ký tự (bao gồm phần mở rộng. VD: .vn, .net, .com.vn,…).

– Một tên miền có tối đa 127 nhãn (label), mỗi nhãn được phân định giữa 02 dấu chấm và không được vượt quá 63 ký tự/nhãn.

– Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận.

– Tên miền không phân biệt viết hoa hay viết thường.

– Được chứa dấu gạch nối “-”, nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

Một số ví dụ về đăng ký tên miền:

+ pavietnam.vn, pavietnam.com.vn, pavietnam.name.vn, PAvietnam.vn… -> ok

+ pa-vietnam.vn -> ok

+ -pavietnam.vn, pavietnam-.vn -> sai

II. NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 

– Nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định.

– Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

– Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.

– Không gồm nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

– Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

– Đối với tên miền dưới “.name.vn” dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh,… của tổ chức, cá nhân.

– Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây hiểu nhầm là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo qui định của pháp luật. Nếu chủ thể đăng ký tên miền hoạt động trang thương mại điện tử, mạng xã hội, chủ thể cam kết đủ điều kiện được cấp phép MXH, trang TTĐT tổng hợp.

*** Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Quý khách cần đăng ký tên miền vui lòng truy cập để tiến hành đặt đơn hàng đăng ký. Hoặc liên hệ nhân viên kinh doanh 028-62563737 để được tư vấn.

Rate this post