Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

Microsoft Outlook là một phần mềm quản lý thư điện tử và lịch trình, được phát triển bởi Microsoft. Nó cho phép người dùng gửi và nhận thư điện tử, quản lý danh bạ, lịch trình và các tác vụ hàng ngày. Outlook còn cung cấp một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như quản lý tệp đính kèm, theo dõi cuộc hẹn và công việc, và tích hợp với các dịch vụ Microsoft khác, như OneDrive và Skype. Nó là một phần của Microsoft Office và cũng có thể được sử dụng như một phần mềm độc lập.

Outlook có thể được cấu hình để sử dụng với các tài khoản email ngoài Microsoft, chẳng hạn như Gmail, Yahoo Mail, hoặc tài khoản email doanh nghiệp của bạn. Bạn cần cung cấp thông tin cấu hình cho tài khoản email của mình, bao gồm địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin máy chủ cần thiết, để cấu hình tài khoản email trong Outlook. Sau khi cấu hình xong, bạn có thể sử dụng Outlook để gửi và nhận thư điện tử từ tài khoản email ngoài Microsoft.

Dưới đây là hướng dẫn để các bạn có thể nhập danh bạ (import) từ file .csv vào phần mềm Outlook sau khi bạn đã cấu hình email vào phần mềm và muốn sử dụng lại danh bạ đã có trước đó.

 

1. Ở trên đầu thanh menu của Outlook, hãy chọn Tệp.

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

2. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất. Thao tác này sẽ khởi động trình hướng dẫn!

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

3. Chọn Nhập từ tệp hoặc chương trình khác, rồi chọn Tiếp theo.

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

4. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy rồi chọn Tiếp theo.

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

5. Trong hộp Nhập Tệp, duyệt đến tệp danh bạ, rồi bấm đúp để chọn.

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

6. Chọn một trong các thao tác sau để xác định cách bạn muốn Outlook xử lý các liên hệ trùng lặp:

 

7. Bấm Tiếp.

 

8. Trong hộp Chọn thư mục đích, cuộn lên trên cùng, nếu cần, rồi chọn thư mục Danh bạ > Tiếp theo. Nếu bạn có nhiều tài khoản email, hãy chọn thư mục Danh bạ ở bên dưới tài khoản email bạn muốn liên kết với danh bạ.

 

9. Chọn Finish (Hoàn tất).

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

10. Outlook bắt đầu nhập danh bạ của bạn ngay lập tức. Bạn sẽ biết quá trình đã hoàn tất khi hộp Tiến độ Nhập đóng lại.

 

11. Để xem danh bạ của bạn, ở cuối Outlook, hãy chọn biểu tượng Mọi người.

Nhập danh bạ vào phần mềm Outlook từ file CSV

 

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Một số thông tin tham khảo thêm về dịch vụ mailserver: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version