Những lệnh cơ bản cần thiết cho người quản trị máy chủ Linux

  • Friday 31/01/2020

Các nhà cung cấp sử dụng VPS , Server riêng v.v.. thường sử dụng các công cụ quản trị và kiểm soát hệ thống, tài nguyên có tích hợp sẵn trong một số ứng dụng quản trị hosting như là cPanel, Directadmin, v.v.. Tuy nhiên, chúng ta không nhận thức được rằng : đơn thuần sử dụng các command đơn giản trên linux bằng SSH (giao diện dòng lệnh) đã có thể kiểm tra mọi thứ : CPU, RAM, Disk space v.v..

Bài viết hôm nay hy vọng sẽ giúp đở bạn phần nào hỗ trợ các kiểm tra tình trạng server của mình

1. SSH tới Server LINUX bằng Putty

Các bạn có thể xem bài viết hướng dẫn chị tiết cách SSH vào server bằng Putty tại đây

2. Các Command cơ bản :

a. Top -c

Command này cung cấp cho bạn biết nhiều thông tin về tình trạng máy chủ.

  • Dòng đầu tiên hiển thị: số ngày kể từ khi máy chủ chạy ,người dùng đăng nhập v.v
  • Dòng thứ hai sẽ cho bạn biết tổng số service đang running, sleeping , stopped và zombie.
  • Dòng thứ ba sẽ hiển thị việc sử dụng CPU và tiếp theo là dòng thứ tư thứ năm cho thấy bộ nhớ.
  • Rồi sau đó sẽ hiển thị tất cả các quá trình đang chạy với ID của nó ,sử dụng % CPU , RAM . và thời gian thực.
b. Free -m

Command này sẽ hiển thị tổng số RAM đang có ,đã sử dụng và còn trống.

c. df -i

Command này sẽ hiển thị chi tiết sử dụng inodes – đây là số lượng files mà quý khách được lưu trữ trên server.

d. df -h

Command này sẽ hiển thị chi tiết có bao nhiêu ở đĩa , mức sử dụng ổ đĩa bao nhiêu và còn trống .

e. pwd

Command này để in ra đường dẫn thư mục hiện hành.

f. du

Command này để hiển thị các thư mục có dung lượng lớn nhất trên server.

Ví dụ: Các bạn cần kiểm tra trong thư mục /var/log đang có folder , file nào chứa nhiều dung lượng nhất (Hiển thị 10 folder , file lớn nhất ).

cd /var/log
du -hsx * | sort -rh | head -10

g. cp

Command dúng dùng để copy
Cú pháp : cp <nguồn> <đích>

VD : cp /var/log/mailog /usr/local   (copy file /var/log/mailog qua đường dẫn /usr/local)

h. ls

Command này sử dụng để liệt kê các file , thư mục .

  • ls –la : liệt kê tất cả các file , folder kể cả file ẩn , theo hàng dài dễ nhìn hơn
i. mkdir

Command này sử dụng dùng để tạo thư mục

VD : Tạo thư mục new trong /var/log
mkdir /var/log/new

f. man , help

Command này để xem giá trị các trường có trong từng command , cú pháp sử dụng .

man cp


Hoặc ls –help