Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Những lỗi email phổ biến trong quá trình sử dụng – Cpanel

Những lỗi email phổ biến trong quá trình sử dụng – Exim Cpanel

Trong quá trình sử dụng email sẽ khó tránh khỏi các trường hợp gửi email không thành công vì một số lý do nào đó. Bạn sẽ nhận email thông báo khi email gửi bị lỗi cùng với lỗi nó gặp phải. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu bạn cách để nhận biết lỗi và hiểu được những thông báo lỗi email cơ bản.

Cách tìm kiếm và kiểm tra các email gặp lỗi

Mọi email được trao đổi đều được ghi lại trong 10 ngày gần nhất, bạn có thể truy cập vào phần Theo dõi chuyển giao (Track Delivery) để kiểm tra lại tất cả các email được gửi và nhận thành công và thất bại.

 

Giao diện trang nhật ký theo dõi email được trao đổi:

 

Để xem chi tiết từng email được trao đổi , bạn có thể bấm vào phần Tác vụ của từng email để xem chi tiết thông tin.

Dưới đây là nội dung của một email trao đổi thành công

 

Nội dung của email trao đổi thất bại.

 

 

Khi gửi email không thành công thì bạn cũng sẽ nhận được 1 email báo lỗi trả về để kiểm tra nội dung của lỗi.

 

Trong email trên sẽ có một số thông tin cần lưu ý :

– Email báo lỗi trả về thường sẽ có nội dung dạng Mail delivery failed …

– Địa chỉ gửi email báo lỗi trả về – ở đây là Mail Delivery System – bạn có thể di chuyển chuột vào đây để kiểm tra địa chỉ gửi xem đây có phải là email của hệ thống hay không, hệ thống email của PA sẽ có dạng Mailer-Daemon@mailxxxx.maychuemail.com.

– Nội dung thông báo lỗi xảy ra khi gửi email.

 

Những lỗi email thường gặp phải

– Lỗi email đầy dung lượng :

552 5.2.2 User’s mailbox is full/User quotas exceeded : Bạn đang gửi đến địa chỉ đang bị đầy dung lượng , bạn cần liên hệ người nhận tăng giới hạn mailbox hoặc xóa bớt mail không cần thiết. Lưu ý cần xóa cả trong thư mục Thùng rác/Trash để giảm dung lượng của email xuống.

– Lỗi email địa chỉ không tồn tại:

550 5.1.0 Address Rejected. Lỗi này có nghĩa là máy chủ phía email nhận từ chối nhận thư gửi đến. Lỗi này đa phần bắt nguồn từ việc địa chỉ nhận mail đã chặn địa chỉ email của bạn.

550 5.1.1 User doesn’t exist.  Địa chỉ gửi đến không tồn tại , bạn cần kiểm tra lại xem địa chỉ gửi có chính xác hay không.

– Lỗi email từ chối nhận thư

550 SPF Invalid/DKIM Invalid : Lỗi này do cấu hình các bản ghi SPF/DKIM trên domain chưa chính xác. Mặc định nếu bạn sử dụng dịch vụ email và DNS tại PA thì sẽ được hỗ trợ cấu hình các bản ghi này , nếu bạn gặp lỗi này thì có thể liên hệ với kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.

550 < details of RBL > : Email được gửi đi từ máy chủ có IP đang bị blacklist. Bạn có thể nhờ phía người nhận thêm whitelist địa chỉ gửi mail để trao đổi mail thành công và thông báo đến đơn vị quản trị máy chủ email để khắc phục vấn đề này.

– Lỗi email dung lượng gửi quá lớn

552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit Email bạn gửi có dung lượng vượt mức cho phép của máy chủ.

 

Quý khách có thể tham khảo thêm các bài viết về kiến thức dịch vụ tại PA Việt Nam: https://kb.pavietnam.vn

Hiện tại P.A Việt Nam đang cung cấp cấp dich vụ email chuyên nghiệp, bạn có thể tham khảo tại đây

và các chương trình khuyến mãi, ưu đãi của PA Việt Nam tại link

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version