Những thủ thuật WordPress tuyệt vời

  • Tuesday 08/09/2020

Những thủ thuật WordPress tuyệt vời mà Quý khách có thể áp dụng cho Website hay vọc vạch để học WordPress,

1. Cài đặt Google Analytics cho website

Tất nhiên rồi mọi website đều cần cài đặt Google Analytics.

Việc theo dõi các thông số là rất cần thiết để có kế hoạch trong tương lai.

Bây giờ ngoài việc cài đặt Google Analytics trực tiếp.

Quý khách đã có thể sử dụng Google Tag Manager để cài đặt và gộp tất cả tag lại chung một chỗ.

Dễ quản lý hơn, việc thay đổi các tag cũng dễ dàng hơn.

2. Thay đổi URL đăng nhập mặc định

Đây là một trong những thủ thuật, mình khuyến khích Quý khách làm ngay lập tức.

Nó khá đơn giản nhưng lại giúp Quý khách tránh bị spam hoặc brute force attack.

Mọi người đều biết, mặc định đường dẫn đăng nhập admin sẽ có dạng domain/wp-admin.

Ngay cả đến bây giờ vẫn có rất nhiều website để dạng này.

Điều tệ hại tiếp theo là User và Password cũng rất dễ mò kiểu

admin
123123123
Admin
iloveyou
123456789
Password

Và hacker chỉ đơn giản tạo một công cụ quét, và sẽ biết đâu Website Quý khách nằm trong số đó.

Cho nên thay đổi URL đăng nhập và tạo một mật khẩu mạnh là điều cần thiết.

Cách đơn giản nhất là Quý khách có thể sử dụng các plugin như:

Ithemes Sercurity Pro
WPS Hide Login
Hide My WP

Chúng đều có tính năng thay đổi đường dẫn đăng nhập dễ dàng.

3. Thay đổi giao diện trang Login

Nếu Quý khách đã thấy nhàm chán với giao diện mặc định khi đăng nhập.

Quý khách hoàn toàn có thể custom lại nó theo ý thích bằng cách sau đây.

Vào folder theme hiện tại của Quý khách wp-content/themes/ten-cua-theme/.

Tạo folder có tên là “Login”, sau đó tạo 1 file trong folder đó là custom-login-styles.css.

Tiếp theo vào file function.php thêm đoạn code phía dưới:

function my_custom_login() {
echo ‘<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”‘ . get_bloginfo(‘stylesheet_directory’) . ‘/login/custom-login-styles.css” />’;
}
add_action(‘login_head’, ‘my_custom_login’);

Quý khách chỉ cần custom CSS vào file custom-login-style.css

Để thay đổi logo Quý khách có thể sử dụng đoạn CSS sau, nhớ thay đổi các giá trị.

Và logo sẽ có kích thức 80px x 80px.

Thêm title xuất hiện cùng với logo

function my_login_logo_url_title() {
return ‘Your Site Name and Info’;
}
add_filter( ‘login_headertitle’, ‘my_login_logo_url_title’ );
Thay đổi đường dẫn ghi bấm vào logo

function my_login_logo_url() {
return “https://www.domain.com”;
}
add_filter( ‘login_headerurl’, ‘my_login_logo_url’ );

4. Vô hiệu hóa post revisions

Post revision là một trong những tính năng tuyệt vời của WordPress.

Tuy nhiên một số người sẽ không thích nó lắm, vì nó làm nặng database của Quý khách.

Rất đơn giản Quý khách chỉ cần thêm đoạn code sau vào file wp-config.php.

define(‘AUTOSAVE_INTERVAL’, 120 ); // seconds
define(‘WP_POST_REVISIONS’, false );

Đoạn code này sẽ giúp Quý khách disable hoàn toàn chức năng Post Revisions.

Và tăng thời gian auto save từ 60 lên 120s.

Rate this post