[Nodejs] Hướng dẫn cập nhật Node và NPM lên phiên bản mới nhất

  • Friday 31/05/2024

Node là một môi trường runtime cho phép các nhà phát triển thực thi mã JavaScript bên ngoài trình duyệt, trên phía server.

Mặt khác, Node là một trình quản lý gói dùng để xuất bản các gói JavaScript (còn gọi là module Node) lên registry của npm. Bạn cũng có thể sử dụng nó để cài đặt các gói vào ứng dụng của mình.

Để cài đặt Node, bạn cần truy cập vào trang web Nodejs để tải về trình cài đặt. Sau khi tải về, bạn có thể chạy trình cài đặt, làm theo các bước, đồng ý với các điều khoản và cài đặt Node vào thiết bị của mình.

Khi bạn cài đặt Node, bạn cũng sẽ nhận được CLI của npm, cho phép bạn quản lý các gói trong ứng dụng của mình.

Tuy nhiên, Node và NPM có thể được cập nhật riêng biệt lên phiên bản mới nhất, và trong phần còn lại của bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

node

 

Cập Nhật Node

1. Sử dụng NPM để Cập Nhật Phiên Bản Node

Để cập nhật Node bằng NPM, bạn sẽ cài đặt gói n, được sử dụng để quản lý phiên bản Node trên thiết bị của bạn một cách tương tác.

Bước 1: Xóa bộ nhớ cache của NPM

Khi bạn cài đặt các phụ thuộc, một số module sẽ được lưu vào bộ nhớ cache để cải thiện tốc độ cài đặt trong các lần tải xuống sau. Vì vậy, trước tiên bạn cần xóa bộ nhớ cache của NPM.

npm cache clean --force

Bước 2: Cài đặt n

npm install -g n

Bạn cần cài đặt gói này toàn cục vì nó quản lý các phiên bản Node tại root.

Bước 3: Cài đặt phiên bản mới của Node

n lts
n latest

Hai lệnh trên cài đặt các phiên bản hỗ trợ dài hạn và phiên bản mới nhất của Node.

Bước 4: Xóa các phiên bản đã cài đặt trước đó

n prune

Lệnh này xóa các phiên bản đã lưu trong bộ nhớ cache và chỉ giữ lại phiên bản mới nhất đã cài đặt.

2. Sử dụng NVM để Cập Nhật Phiên Bản Node

NVM là viết tắt của Node Version Manager, và như tên gọi, nó giúp bạn quản lý các phiên bản Node. Với NVM, bạn có thể cài đặt các phiên bản Node và chỉ định phiên bản Node mà một dự án sử dụng.

NVM giúp bạn dễ dàng kiểm tra các dự án trên nhiều phiên bản Node khác nhau.

Để cập nhật một phiên bản Node bằng NVM, trước tiên bạn phải cài đặt NVM.

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash

Khi đã cài đặt NVM, bạn có thể cài đặt các gói bằng lệnh:

nvm install [version]

Bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất với lệnh:

nvm install node

Và gỡ cài đặt các phiên bản khác với lệnh:

nvm uninstall [version]

Với nhiều phiên bản đã cài đặt, bạn cũng có thể muốn chỉ định phiên bản sử dụng tại một thời điểm nhất định. Một cách để làm điều này là đặt một bí danh mặc định như sau:

nvm alias default [version]

Bằng cách này, các lần thực thi Node sẽ chạy với phiên bản đã chỉ định.

3. Tải Các Binaries Node Cập Nhật

Bạn cũng có thể lấy các phiên bản mới nhất từ trang web Node.js. Trên đó, bạn có thể tìm thấy các phiên bản mới nhất và phiên bản hỗ trợ dài hạn cho thiết bị của mình.

Việc tải phiên bản mới nhất cũng giúp bạn có được phiên bản NPM mới nhất.

 

Cập Nhật NPM

Cũng như bạn sử dụng NPM để cập nhật các gói, bạn có thể sử dụng NPM để cập nhật chính nó. Dưới đây là lệnh để thực hiện điều này:

npm install -g npm@latest

Lệnh này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của NPM toàn cục.

Trên Mac, bạn có thể cần thêm lệnh sudo trước NPM, vì điều này cài đặt NPM tại root của thiết bị của bạn và bạn cần có quyền để làm điều đó.

Kết Luận

Trong bài viết này, chúng ta đã biết được cách cập nhật Node và NPM lên các phiên bản mới nhất.

_______________________________________________________________________________________________________

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post