NPM là gì? Hướng dẫn sử dụng NPM

 • Wednesday 22/11/2023

NPM là gì? Hướng dẫn sử dụng npm install

NPM

Thuật ngữ npm chắc hẳn đã quá quen thuộc đối với các lập trình viên. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về npm.

1. NPM là gì?

– Npm là viết tắt của Node package manager đây là một trình quản lý package cho nền tảng JavaScript Node. Npm là cơ quan đăng ký phần mềm lớn nhất thế giới. Các nhà phát triển mã nguồn mở trên toàn thế giới sử dụng NPM để xuất bản và chia sẻ mã nguồn của họ.

NPM bao gồm 3 thành phần chính:

 • Website: cho phép bạn tìm các package của bên thứ ba, thiết lập hồ sơ và quản lý các package của bạn.
 • CLI hoặc npm CLI chạy từ một thiết bị đầu cuối để cho phép bạn tương tác với npm.
 • Registry có cơ sở dữ liệu lớn về JavaScript.

– Để tìm npm CLI trên máy tính của bạn, bạn chạy npm lệnh từ CLI: npm

– Lệnh sau sẽ hiển thị phiên bản npm hiện tại trên hệ thống của bạn: npm -v

2. Hướng dẫn sử dụng NPM Install?

NPM

2.1. Package.json

Mọi dự án npm đều có một tệp được package là package.json nằm trong thư mục gốc. Tại đây package.json là một tệp văn bản thuần túy chứa thông tin quan trọng mà npm sử dụng để xác định dự án và xử lý các phần phụ thuộc.

Để tạo ra một tệp package.json, bạn vào thư mục gốc của dự án và thực hiện lệnh sau: npm init

Khi bạn chạy lệnh npm init, nó sẽ nhắc bạn về thông tin dự án bao gồm:

 • Package name (tên Package)
 • Version (Phiên bản)
 • Test command
 • Git repository
 • Keywords
 • Author (Tác giả)
 • License (Giấy phép)

Nếu bạn nhấn Return hoặc Enter, nó sẽ chấp nhận các giá trị mặc định và chuyển sang lời nhắc tiếp theo.

Bạn muốn sử dụng các tùy chọn mặc định, bạn sử dụng lệnh sau: npm init --yes

Sau đó, bạn có thể thay đổi các giá trị mặc định trong package.json.

2.2. Cài đặt một package mới

Để cài đặt một package mới, bạn sử dụng lệnh npm install <pakage_name>

Trong lệnh này, bạn đặt tên package sau các npm install từ khóa.

Để tìm các package, bạn vào trang web npm và tìm kiếm chúng.

Ví dụ: nếu bạn muốn cài đặt package express, bạn có thể chạy lệnh sau: npm install express

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy một thư mục mới có tên là /node_modules tạo dưới thư mục gốc của dự án. Tất cả các mô-đun mới mà bạn cài đặt sẽ được đặt trong thư mục này.

Nếu bạn mở rộng thư mục /node_modules, bạn sẽ thấy rằng npm được cài đặt không chỉ express mà còn có các phụ thuộc express và các phụ thuộc của các phụ thuộc này.

Nếu bạn mở tệp package.json trong thư mục gốc của dự án, bạn cũng sẽ thấy rằng dependencies phần được cập nhật.

Bất kỳ package mới nào mà bạn cài đặt sẽ được liệt kê trong phần dependencies. Trong ví dụ này, các phần phụ thuộc bao gồm package express có phiên bản 4.17.1. Lưu ý rằng Npm tuân theo đặc tả lập phiên bản ngữ nghĩa.

Để tiết kiệm một số thao tác nhập, bạn có thể sử dụng phiên bản ngắn hơn của lệnh npm install: npm i <package_name>

Trong lệnh này, i là viết tắt của install.

2.3. Cài đặt một package dưới dạng development dependency

Đôi khi, bạn có thể muốn cài đặt một package chỉ chạy trên môi trường phát triển.

Ví dụ: bạn có thể muốn cài đặt một package ghi lại các yêu cầu HTTP chẳng hạn như package morgan.

Để làm điều này, bạn npm install lệnh với --save-dev tùy chọn với cú pháp sau: npm install <package_name> --save-dev

Ví dụ: npm install morgan --save-dev

Lệnh này sẽ tải xuống và cài đặt package morgan.

Về cơ bản, devDependencies nên chứa các package mà bạn sử dụng trong quá trình phát triển. Các pakage này chỉ cần thiết khi bạn đang phát triển ứng dụng của mình.

Mặt khác, dependencies phải chứa các package mà ứng dụng của bạn sẽ phụ thuộc vào. Nói cách khác, nếu không có các package dependencies này, ứng dụng của bạn sẽ không hoạt động.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện lệnh npm install để tải xuống và cài đặt tất cả các package được liệt kê trong phần dependencies và devDependencies: npm install

2.4. Cài đặt một package global trên hệ thống

Để cài đặt một package trên toàn cầu trên hệ thống của bạn, bạn sử dụng lệnh sau: npm install <package_name> --global

Hay gọn hơn là: npm i <package_name> -g

Tổng quát lại, bạn cài đặt một package trên toàn cầu khi bạn muốn sử dụng nó trong dòng lệnh hoặc trình bao của mình.

Nếu bạn muốn một package mà bạn sẽ đưa vào ứng dụng của mình, bạn nên cài đặt ở dạng local.

=========================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting, các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Hosting NodeJS

Hosting Python

Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post