Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

OpenLitespeed là gì ? Cài đặt OpenLiteSpeed trên DirectAdmin

OpenLiteSpeed là phiên bản mã nguồn mở của LiteSpeed Web Server Enterprise

OpenLiteSpeed chứa tất cả các tính năng cần thiết được tìm thấy trong LiteSpeed Enterprise bao gồm  LSCache (plugin needed for WordPress).

Để cài OpenLiteSpeed thì phiên bản DirectAdmin cần thiết là 1.57 trở lên đồng thời sử dụng Custom build 2.0 , nếu chưa bạn tham khảo nâng cấp custombuild 2.0 tại https://kb.pavietnam.vn/huong-dan-update-custombuild-2-0.html

Sau khi server đủ 2 điều kiện trên bạn thực hiện các bước sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update
./build set webserver openlitespeed
./build set mod_ruid2 no
./build set php1_mode lsphp
./build openlitespeed
./build php n
./build rewrite_confs

Rate this post
Exit mobile version