Hướng dẫn xử lý lỗi “Outlook data file cannot be accessed”

  • Tuesday 21/02/2023

Hướng dẫn xử lý lỗi “Outlook data file cannot be accessed”

Trong quá trình sử dụng, khá nhiều người dùng Outlook gặp phải vấn đề trong gửi và nhận thư trên Outlook, họ nhận được thông báo lỗi “Sending reported error (0x8004010F) : Outlook data file cannot be accessed”.

Nguyên nhân gây lỗi này có thể là do profile Outlook bị lỗi hoặc trong quá trình chuyển dữ liệu file .PST từ vị trí này sang vị trí khác hoặc từ ổ này sang ổ khác trên máy tính.

Hình ảnh lỗi cụ thể như sau:

Outlook data file cannot be accessed
Cách khắc phục lỗi trên phần mềm outlook như sau:

B1: Ở giao diện Outlook bạn chọn File

Outlook data file cannot be accessed
B2: Ở giao diện Info chọn Account settings

Outlook data file cannot be accessed
B3: Tại giao diện này bạn chọn Change Folder

Outlook data file cannot be accessed
B4: Ở giao diện này bạn chọn New Outlook Data

Outlook data file cannot be accessed
B5: Bạn sẽ đặt tên cho profile > OK

Outlook data file cannot be accessed
B6: Ở giao diện này sẽ hiển thị ra 1 profile của bạn, bạn sẽ chọn vào thư mục Inbox của file > OK

Sau khi tạo mới profile của bạn hoàn tất bạn thoát phần mềm Outlook ra và khởi động lại, lỗi của bạn sẽ được khắc phục!


P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post
tên miền id.vn