Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Bảo vệ thư mục với Password Protecting Directories trên Plesk 12

I. Tổng quan về Password Protecting Directories trên Plesk

Control Panel Plesk cung cấp tính năng Password Protecting Directories cho việc kiểm soát, quản lý và đảm bảo trang web của bạn. Tính năng Password Protecting Directories  là tùy chọn cho phép đặt mật khẩu bảo vệ một thư mục cụ thể

Bạn có thể dễ dàng bảo một thư mục với yêu cầu người dùng nhập username và mật khẩu cụ thể để truy cập vào nội dung. Để làm điều này, bạn thực hiện như sau

 

II. Hướng dẫn cấu hình Password Protecting Directories trên Plesk

1. Login Plesk

Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

 

2. Vào Password Protecting Directories trên Plesk

Chọn mục Webiste & Domain > Chọn Password-protected Directories.

3. Thiết lập cấu hình

Chọn Add Protected Directory

Mục “Directory name”  nhập /tên_folder muốn đặt password > Click OK
Mục này nếu để mặc định “/” khi truy cập website chính http://tên_domain sẽ yêu cầu user/password
Trong VD này sẽ đặt password cho folder testpro , link truy cập http://pavietnam.demo/testpro

Sau đó click vào folder mới tạo để tạo user (Trong VD này là /testpro)

Click vào mục “Add a user”

Tại mục này sẽ tạo user/pass để login folder được bảo vệ
Nhập username / password rồi chọn “OK”

    

Đến đây là đã hoàn tất các bước cấu hình

4. Kiểm tra

bạn có thể test lại với link truy cập http://tên_domain/teen_folder_đã đặt_password sẽ hiển thị yêu cầu nhập username / password

Nếu nhập sai sẽ sẽ không truy cập được, hoặc cancel sẽ báo lỗi 401 Authorization Required

 

Hi vọng bài hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn trong việc bảo vệ các thư mục

Xem thêm các bài viết khác về windows hosting:
https://kb.pavietnam.vn/category/windows-hosting

Tham khảo và đăng ký dịch vụ hosting:
https://www.pavietnam.vn/vn/hosting.html

Vui lòng theo dõi link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam:
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version