Phân loại các gói Office 365

  • Monday 23/06/2014

Microsoft Office 365 chia ra nhiều gói nhằm đáp ứng đầy đủ quy mô cũng như nhu cầu của các tổ chức.
Bảng dưới đây liệt kê các gói Office 365 bạn cần biết trước khi quyết định chọn triển khai Office 365 cho tổ chức của bạn.

Small Business (Tối đa 25 tài khoản)

Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Midsize (Tối đa 300 tài khoản)

Office 365 Midsize Business

Enterprise (Hơn 250 tài khoản)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Email (Exchange Online Plan 1) 

Office 365 Education A2

Office 365 Government G1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Education A3

Office 365 Government G3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A4

Office 365 Government G4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Government K1