Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Phần mềm FTP và hướng dẫn sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TOTAL COMMANDER:

dowload tại đây

Video hướng dẫn FTP


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILEZILLA:

Download filezilla client tại https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1

Hướng dẫn sử dụng https://kb.pavietnam.vn/su-dung-filezilla-de-upload-website.html

5 / 5 ( 14 bình chọn )
Exit mobile version