Phiên bản mysql 8 và 1 số điểm mới

 • Monday 07/03/2022

Hệ quản trị cở sở dữ liệu Mysql được phát hành từ giữa thập niên 90s (sau đó bị thâu tóm bởi Oracle), MySQL ban đầu là một database mã nguồn mở và cũng vẫn mở cho tới tận bây giờ. Vì là mã nguồn mở, MySQL có rất nhiều phiên bản khác dựa trên nó. Sự khác biệt giữa các biến thể này là không lớn; cấu trúc và chức năng cơ bản tương đương nhau.

Trong phiên bản Mysql 8 có rất nhiều tính năng rất đáng chú ý như:

 • Hỗ trợ cho Unicode 9.0
 • Cải tiến trong InnoDB
 • Bổ sung tính năng cú pháp truy vấn đệ quy, giúp thực hiện các truy vấn mà trước đây không thể thực hiện được
 • Hỗ trợ Roles cho phép bạn tạo ra vai trò trong Mysql Server và gán các đặc quyền cụ thể cho những người tham gia truy cập.
 • Tăng cường khả năng hỗ trợ dữ liệu dạng JSON.

1.Mặc định bộ ký tự (character) và sắp xếp (collation)

Với Mysql 8, mặc định của bộ ký tự là utf8mb4 và bộ sắp xếp là utf8mb4_800_ci_ai. Đây sẽ là một thông tin tuyệt vời và mộtbước tiến tới hỗ trợ đa ngôn ngữ chuẩn hóa trong các ứng dụng điều khiển dữ liệu.

2.Cải tiến trong InnoDB mysql 8

 • Plugin InnoDB memcached hỗ trợ nhiều cho hoạt động get và truy vấn sắp xếp, giúp máy chủ MySQL thành một “key-value store” nhanh chóng, trong một truy vấn memcached đơn để cải thiện hiệu suất truy vấn bằng cách giảm lưu thông truyền thông giữa máy khách và máy chủ, nó có nghĩa là ít hơn giao dịch và cơ chế open-table.
 • Giá trị hiện tại được cập nhật tự động đa tối đa và được viết vào các redo log với mỗi lần giá trị thay đổi và nó sẽ được lưu vào một bảng hệ thống cơ-tin trên mỗi trạm kiểm soát.
 • innodb_deadlock_detect: Tùy chọn này được sử dụng để vô hiệu hóa tính năng phát hiện rủi ro. Trong những hệ thống có tính tương tác cao giữa người dùng và server. Đôi khi, nó có thể hiệu quả hơn để vô hiệu hóa phát hiện những rủi ro và dựa vào các thiết lập cho rollback giao dịch khi xảy ra innodb_lock_wait_timeout.

3.Cải thiện trong Cost Model

Cost model của mysql sẽ xem xét bộ nhớ và kiểm tra nếu các dữ liệu có liên quan cho truy vấn đã nằm trong bộ nhớ. Kết quả của sự thay đổi này có thể lựa chọn các kế hoạch truy vấn khác nhau. Điều này sẽ diễn ra tự động mà không cần cấu hình thêm.

4.Bảo mật và quản lý tài khoản

Mysql hỗ trợ Roles cho phép bạn tạo ra vai trò trong Mysql Server và gán các đặc quyền cụ thể cho những người tham gia truy cập. Những Roles này có thể được giao cho nhiều người dùng với mục đích và vai trò khác nhau.

Danh sách dưới đây tóm tắt các khả năng quản lý roles do MySQL cung cấp:

 • CREATE ROLE và  DROP ROLE tạo và xóa roles.
 • GRANTREVOKE gán các đặc quyền để thu hồi các đặc quyền từ tài khoản và vai trò của người dùng.
 • SHOW GRANTS hiển thị chỉ định đặc quyền và vai trò cho tài khoản và vai trò của người dùng.
 • SET DEFAULT ROLE chỉ định vai trò tài khoản nào đang hoạt động theo mặc định
 • SET ROLE thay đổi các vai trò hoạt động trong phiên hiện tại
 • CURRENT_ROLE() chức năng hiển thị các vai trò hoạt động trong phiên hiện tại.
 • mandatory_rolesactivate_all_roles_on_login biến hệ thống cho phép xác định các vai trò bắt buộc và tự động kích hoạt các vai trò được cấp khi người dùng đăng nhập vào máy chủ.

5.Hỗ trợ dữ liệu dạng JSON phiên bản mysql 8

MySQL 8.0 hỗ trợ JSON với hiệu suất tốt hơn, các chức năng này cho phép tách các truy vấn JSON (như request kiểu “top N”) và các hàm kết hợp mới cho phép dữ liệu MySQL-native và dữ liệu JSON đã được tích hợp trong cùng một truy vấn.

Một cải tiến khác về JSON liên quan đến khả năng lưu trữ dữ liệu của MySQL. Việc đọc và ghi vào kho lưu trữ của MySQL phù hợp để trao đổi, cho phép thực hiện thao tác khôi phục đối với những thay đổi của dữ liệu JSON. Dữ liệu được lưu trữ trong định dạng GeoJSON cho dữ liệu có được index, do đó bạn có thể tìm kiếm dựa theo index.

 

Ngoài ta bạn có thể tham khảo thêm 1 số bài viết liên quan mysql tại đây

Hiện tại hosting P.A đã hỗ trợ mysql 8.0

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hosting Phổ Thông
Hosting Chất Lượng Cao

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)