[PLESK]-Hướng dẫn sử dụng File Manager trên Plesk

  • Saturday 09/06/2012

Plesk 9.x  có nhiều lỗ hổng bảo mật nên quý khách vui lòng nâng cấp plesk lên version mới nhất có thể Dưới đây là hướng dẫn sử dụng với phiên bản plesk mới Để upload website lên hosting windows sử dụng plesk, thực hiện các bước sau:

Đăng nhập vào giao diện quản trị plesk

  • Đăng nhập vào giao diện quản trị plesk: https://your-ip:8443 hoặc https://your-domain:8443

Upload dữ liệu (source code) vào Cloud Hosting

Upload dữ liệu nén (Zip) với công cụ hỗ trợ từ Plesk Panel

-Chọn vào mục File Manager. -Xóa các tập tin mặc định trong thư mục httpdocs đi trước khi upload dữ liệu mới lên hosting. -Chọn upload. *Lưu ý upload 1 tập tin .zip lên hosting sau đó giải nén ra lại các tập tin bên trong.  

Upload dữ liệu với tài khoản FTP Account

Bạn có thể sử dụng bất gì công cụ phần mềm FTP nào để upload dữ liệu. Ngoài ra, có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm FTP là File Zilla và Total Commander sau:

 

Tạo database trên Window Hosting

-Vào phần database để tạo cơ sở dữ liệu và user kết nối database. -Chọn ijmport dump để import cơ sở dữ liệu. -Cuối cùng quay lại phần File Manager, tìm đến tập tin đang giữ chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và tiến hành điền lại các thông tin như: databaseServer, databaseName, username, password.

Rate this post