Prometheus công cụ monitoring hiệu quả?

 • Tuesday 20/12/2022

I. Giới thiệu Prometheus:

 1. Prometheus là gì?

       Prometheus là một dịch vụ theo dõi và cảnh báo về hệ thống. Đây là một dịch vụ mã nguồn mở (Open source) hoàn toàn miễn phí. SoundCloud đã khởi đầu xây dựng Prometheus từ năm 2012. Prometheus đã được rất nhiều hệ thống tin tưởng áp dụng. Dự án có một cộng đồng người đóng góp, phát triển rất tích cực.

       Giờ đây Prometheus đã được tách khỏi SoundCloud và là một dự án mã nguồn mở độc lập. Năm 2016, Prometheus tham gia vào tổ chức CNCF (Cloud Native Computing Foundation) với vị trí được ưu tiên phát triển thứ hai sau K8s (Kubernetes).

 

prometheus

 2. Các tính năng quan trọng của Prometheus

      Tính năng quan trọng nhất của Prometheus là thu thập thông số, dữ liệu từ các mục tiêu (dịch vụ) được nhắm đến theo khoảng thời gian nhất định đã được cài đặt trước. Ngoài ra còn các API khác thể hiện được kết quả, đánh giá bằng biểu thức quy tắc và đưa ra cảnh báo. Prometheus còn cung cấp một ngôn ngữ truy vấn rất mạnh PromQL, cực kì hữu ích khi giao tiếp với các dịch vụ monitor khác.

 • Mô hình dữ liệu Time series đặc biệt phù hợp để theo dõi số liệu theo thời gian.
 • Có ngôn ngữ truy vấn riêng PromQL rất mạnh mẽ.
 • Tích hợp tốt với rất nhiềunền tảng ứng dụng.
 • Yêu cầu hạ tầng để triển khai đơn giản.
 • Hỗ trợ Push Gateway (khi làm việc với các dịch vụ tồn tại trong thời gian ngắn và hủy sau khi hoàn thành).
 • Có hỗ trợ Service discovery hoặc cấu hình tĩnh để tìm, nhắm mục tiêu cần theo dõi.

 3. Cách Prometheus hoạt động

       Prometheus thực hiện quá trình kéo (pull) các thông số/số liệu (metric) từ các job (exporter). Sau đấy Prometheus sẽ lưu trữ các dữ liệu thu thập được ở local máy chủ. Tiếp đến sẽ chạy các rule để xử lý các dữ liệu theo nhu cầu cũng như kiểm tra thực hiện các cảnh báo mà bạn mong muốn.

mo-hinh-prometheus

 4. Các thành phần chính trong hệ thống Prometheus

 • Máy chủ Prometheus.
 • Thư viện kết nối đến máy chủ Prometheus cho các ứng dụng. (Có thể sử dụng dạng JSON nếu không có thư viện hỗ trợ)
 • Push Gateway Prometheus: sử dụng để hỗ trợ các job có thời gian thực hiện ngắn (tạm thời). Đơn giản là các tác vụ công việc này không tồn tại lâu đủ để Prometheus chủ động lấy dữ liệu. Vì vậy là mà các dữ liệu chỉ số (metric) sẽ được đẩy về Push Gateway rồi đẩy về Prometheus Server.
 • Exporter hỗ trợ giám sát các dịch vụ hệ thống và gửi về Prometheus theo chuẩn Prometheus mong muốn.
 • AlertManager: dịch vụ quản lý, xử lý các cảnh báo (alert).

 

 5. Một số thuật ngữ quan trọng với Prometheus

Sau đây là một số thuật ngữ thường được sử dụng trong Prometheus mà bạn nên nắm bắt ý nghĩa của nó.

 • Time-series Data: là một chuỗi các điểm dữ liệu, thường bao gồm các phép đo liên tiếp được thực hiện từ cùng một nguồn trong một khoảng thời gian.
 • Alert : một cảnh báo (alert) là kết quả của việc đạt điều kiện thoả mãn một rule cảnh báo được cấu hình trong Prometheus. Các cảnh báo sẽ được gửi đến dịch vụ Alertmanager.
 • Alertmanager: chương trình đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các hoạt động cảnh báo.
 • Client Library: một số thư viện hỗ trợ người dùng có thể tự tuỳ chỉnh lập trình phương thức riêng để lấy dữ liệu từ hệ thống và đẩy dữ liệu metric về Prometheus.
 • Endpoint: nguồn dữ liệu của các chỉ số (metric) mà Prometheus sẽ đi lấy thông tin.
 • Exporter: là một chương trình được sử dụng với mục đích thu thập, chuyển đổi các metric không ở dạng kiểu dữ liệu chuẩn Prometheus sang chuẩn dữ liệu Prometheus. Sau đấy exporter sẽ expose web service api chứa thông tin các metrics hoặc đẩy về Prometheus.
 • Instance: một instance là một nhãn (label) dùng để định danh duy nhất cho một target trong một job .
 • Job: là một tập hợp các target chung một nhóm mục đích. Ví dụ: giám sát một nhóm các dịch vụ database,… thì ta gọi đó là một job .
 • PromQL: là viết tắt của Prometheus Query Language, ngôn ngữ này cho phép bạn thực hiện các hoạt động liên quan đến dữ liệu metric.
 • Sample: là một giá trị đơn lẻ tại một thời điểm thời gian trong khoảng thời gian time series.
 • Target: một target là định nghĩa một đối tượng sẽ được Prometheus đi lấy dữ liệu (scrape). Ví dụ như: nhãn nào sẽ được sử dụng cho đối tượng, hình thức chứng thực nào sử dụng hoặc các thông tin cần thiết để quá trình đi lấy dữ liệu ở đối tượng được diễn ra.

II. Tổng kết

   Trên đây là nội dung cơ bản về Prometheus. Hãy xem xét tính năng và mô hình để áp dụng vào hệ thống của bạn nhé. Các bạn có thể xem thêm các bài viết về Prometheus tại đây.

 

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
tên miền id.vn