[Chat30s] Quản lý, cấu hình site vệ tinh (addon) trên Chat30s

  • Tuesday 16/01/2018

Nằm ở mục “Quản Lý hệ thống” -> “Quản lý Site vệ tinh”.

Với chức năng này Quý khách có thể cấu hình thay đổi tùy biến LiveChat cho site vê tinh (là website thứ 2 của Quý khách). Với chỉ 1 tài khoản LiveChat Quý khách có thể có nhiều giao diện cửa sổ chat cũng như các thông báo khác nhau cho mỗi website riêng biệt theo đúng chủ đề của mỗi website.

Để cấu hình được. Trước tiên Quý khách cần tạo 1 tài khoản làm admin cho site vệ tinh. Vào phần “Quản Lý hệ thống” -> “Thành Viên” để tạo. Khi tạo thành viên chọn Cấp độ là “Quản lý” và Website là site vệ tinh cần cấu hình. Nếu tài khoản admin đã có sẵn Quý khách bỏ qua bước này.

 

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị của site vệ tinh. Có thể sử dụng 1 trong 2 cách

 

  • Đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản admin đã tạo ở bước trên hoặc đã có trước đó
  • Từ tài khoản quản trị chính (của domain chính), vào mục “Quản Lý hệ thống” >> “Quản lý Site vệ tinh” , sau đó click nút “Giả lập” tại domain addon muốn cấu hình.

 

Bước 2 : Thiết lập cấu hình

– domain addon cũng có toàn bộ câu hình tương tự domain chính bao gồm : quản lý thành viên, phòng ban, khu vực, giao diện chatbox v.v…

– Giao diện chatbox, các thông báo trên chatbox và hình thức chat có thể thiết lập riêng hoặc sử dụng chung các thiết lập của domain chính. Để cấu hình vào mục Quản lý chatbox >> Cấu hình chung.
Tại đây, quý khách chọn 1 trong 2 giá trị là

  • Tùy chỉnh :  Các thiết lập trong quản trị của domain addon sẽ áp dụng riêng
  • Website chính : Các thiết lập sẽ theo domain chính, và các thiết lập riêng (nếu có) trong quản trị domain addon sẽ không có tác dụng

 

Rate this post