Hướng dẫn nhanh quản lý file trên Linux Server với phần mềm Midnight Commander (mc)

 • Saturday 22/08/2020

Midnight Commander (MC) là phần mềm quản lý File tương tự phần mềm Norton Commander trên nền MS DOS ( hoặc Total Commander trên nền Win ). MC có giao diện đồ họa thay vì giao diện lệnh nên bạn có thể thực hiện một số công việc trực quan hơn.

 

Cài đặt và chạy ứng dụng Midnight Commander

Bạn ssh tới server dùng putty và thực hiện lệnh

Trên Centos dùng lệnh

yum -y install mc

Trên ubuntu dùng lệnh

sudo apt-get -y install mc

Sau khi cài đặt xong thì bạn dùng lệnh

mc

và cửa sổ của mc hiển thi như dưới

Giao diện của MC sẽ bao gồm 2 cửa sổ được mở song song để dễ thao tác.

 • Phía trên có một thanh menu đa chức năng, để active menu này ta cần dùng F9 (một số máy sẽ cần sử dụng kết hợp với phím Fn)
 • Phía dưới có mô tả một số tùy chọn sử dụng nhanh cho chương trình:
  • F1: Xem trợ giúp
  • F2: Hiện menu chức năng dành cho người dùng
  • F3: Xem nội dung file
  • F4: Chỉnh sửa file
  • F5F6F7F8: Sao chép(cp), Di chuyển(mv), Tạo thư mục(mkdir), Xóa(rm)
  • F9: Kích hoạt top menu
  • F10: Thoát chương trình

Thông tin thêm

Tham khảo các bài viết khác tại đây

Thông tin ưu đãi tại P.A Việt Nam https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post