Quản lý giao diện – Widget Biểu mẫu đăng ký

  • Thursday 20/10/2022

Với Widget Biểu mẫu đăng ký của web30s sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chăm sóc khách hàng.

Đây được xem là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng mà bất kể một doanh nghiệp nào cũng cần thực hiện nhằm gia tăng mối quan hệ với khách hàng của tổ chức.

A. Giới thiệu về Widget Biểu mẫu đăng ký

Hệ thống web30s cung cấp cho khách hàng đa dạng các biểu mẫu nhằm phục vụ từng nhu cầu của Quý Khách.

Với nhu cầu giúp cầu giúp Khách hàng dăng ký các thông tin với doanh nghiệp để thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng. Quý Khách có thể sử dụng Widget Biểu mẫu dăng ký.

Sau khi chọn, Quý Khách sẽ có mẫu giao diện ban đầu mà PA Việt Nam đã cung cấp sẵn.

Widget Biểu mẫu đăng ký cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin của khách hàng bao gồm:

+ Họ tên khách hàng

+ SĐT khách hàng

+ Email khách hàng

+ Địa chỉ khách hàng (mục này sẽ không bắt buộc khách hàng phải điền)

+ Thông tin tài khoản cho khách hàng:

  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu tài khoản

B.  Cấu hình Widget Biểu mẫu đăng ký

Sau khi hoàn tât các thông tin, khách hàng đăng ký các thông tin sẽ lưu trữ trong mục Quản lý thành viện.

Quý Khách có thể kiểm tra các thông tin khách hàng trong mục Quản lý thành viên của trang Admin.

Ngoài ra, hệ thống web30s cung cấp cho khách hàng đăng nhập theo các tài khoản MXH như Facebook, Google, Zalo.

Với các chức năng đăng ký MXK, Quý Khách cần truy cập vào trang Admin tại mục Quản lý website -> Thiết lập website. 

Quý Khách cấu hình các thông tin tìa khoản và kich hoạt chức năng “Đăng nhập bằng…” để sử dụng.

Ngoài ra, Quý Khách có thiết lập các màu sắc, kích thước, cỡ chữ các mục của Widget Biểu mẫu đăng ký tương tụ các widget khác:

+ Lên trên: hỗ trợ đưa widget lên trên widget phía trên.

+ Xuống dưới: hỗ trợ đưa widget xuống đưới widget nằm dưới.

+ Copy: tạo bản sao widget như widget hiện tại.

+ Xóa dịnh dạng: xóa các cài đặt đưa widget về dạng mặc định.

+ Giao diện: tùy chỉnh các nội dung màu sắc, kích thước của widget.

+ Xóa: xóa widget hiện tại đang sử dụng.

+ Mở khóa: mở – khóa chỉnh sửa widget.

+ Cấu hình: chỉnh sửa vị trí và kích thước widget.

+ Tác vụ khác: bao gồm các chức năng ẳn widget, copy và di chuyển widget.

Quý Khách có thể tham khảo các chức năng tại đây:

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s