Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản lý hàng đợi mail Postfix

Poѕtfiх là một phầm mềm mã nguồn mở được dùng để gửi mail (MTA- Mail Tranѕfer Agent), ban đầu được tạo ra bởi  IBM với mục tiêu là thay thế chương trình gửi mail phổ biến là Sendmail.

Hệ thống mail Postfix là hệ thống mail được sử dụng rộng rãi cùng với exim. Postfix có 5 hàng đợi khác nhau và tất cả các thư mà postfix xử lý sẽ nằm trong các hàng đợi này để xử lý cho đến khi được chuyển khỏi sever.

Maildrop queue : /var/spool/postfix/maildrop

Hold queue : /var/spool/postfix/hold

Incoming queue : /var/spool/postfix/incoming

Active queue : /var/spool/postfix/active

Defered queue: /var/spool/postfix/deferred

Và thêm 1 hàng đợi /var/spool/postfix/corrupt  đây là nơi chứa các mail bị lỗi file và sẽ không được xử lý.

Bài viết này sẽ hướng dẫn 1 số lệnh quản lý, kiểm tra các hàng đợi này .

Hiển thị toàn bộ mail của queue mail, hold queue và defered queue

# postqueue -p

 

Hiển thị header và nội dung mail

#postcat -q “Queue ID”   

Trong đó “Queue ID”    sẽ thay thế bằng ID mail trong hàng đợi cụ thể trong lệnh postqueue -p  sẽ thấy cột queue ID có dạng 4KVgf02PKDz1x2hW

Kiểm tra tổng số mail có trong hàng đợi

#postqueue -p | grep -c “^[A-Z0-9]”

Xóa toàn bộ mail trong hàng đợi

#postsuper -d ALL

Xóa toàn bộ mail trong defered queue

#postsuper -d ALL deferred

Gửi lại các thư trong hàng đợi

#postqueue -f

Gửi lại mail cụ thể trong hàng đợi

#postqueue -i “Queue ID”

Hy vọng bài viết sẽ giúp ít nhiều cho bạn trong việc quản lý hàng đợi mail postfix.

Bạn có thể tham khảo thêm về giao diện mail pro P.A cung cấp sử dụng nền tảng postfix tại đây

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

4/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version