[Chat30s] Quản lý Phòng Ban – Nhóm – Khu Vực – Liên Kết

  • Thursday 14/11/2019

Quản lý phòng ban và khu vực sẽ sử dụng để phân chia nhân viên. Khi khách hàng viêng thăm website và cần livechat có thể lựa chọn kết nối tới nhân viên thuộc phòng ban hoặc khu vực cụ thể để được hỗ trợ nhanh nhất.

Phần cài đặt nằm trong Menu “Quản lý hệ thống”

1. Quản lý Phòng ban:

Phân chia theo phòng ban : Kỹ thuật, Bán hàng,v.v… Khách hàng có thể lựa chọn chat với các nhân viên thuộc 1 phòng ban nào đó để hỗ trợ nhanh nhất.

quản lý phòng ban

Sau khi tạo phòng ban, vào Quản lý thành viên để cập nhật phòng ban cho từng nhân viên :

 

Như vậy khi Khách hàng viếng thăm website mà có yêu cầu livechat sẽ có thể chọn phòng ban để được hỗ trợ nhanh chóng, khi đó yêu cầu chat sẽ được chuyển vào đúng nhân viên của phòng ban đó thôi.

 

2. Quản lý Khu Vực:

Giúp phân chia nhân viên hỗ trợ livechat theo từng khu vực cụ thể như : Miền Bắc/Miền Nam hoặc TP.HCM/Hà Nội . Khách hàng khi cần chat có thể chọn nhân viên trong khu vực mình sinh sống

– Tạo 1 khu vực vd : Miền Bắc/Miền Nam hoặc TP.HCM/Hà Nội hoặc Chi nhánh A, Chi nhánh B….

Sau đó cập nhật nhân viên vào một khu vực cụ thể. Vào “quản lý hệ thống” -> “Thành viên” để cập nhật

Khu vực được phân chia theo phòng ban. Tức phòng ban -> Khu vực. Nếu 1 phòng ban có nhiều khu vực thì phải có nhân viên online ở các khu vực thì hệ thống mới hiện lên lúc khách hàng chat. Trường hợp nếu chỉ có nhân viên của 1 khu vực online thì hệ thống sẽ không hiện mục khu vực khi chat

 

3. Quản lý Nhóm:

Thiết lập nhóm chuyên môn phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Phân chia nhóm sử dụng trong chức năng “Quản lý liên kết” sẽ được trình bày cụ thể bên dưới.

Tạo 1 nhóm đặt tên và chọn các nhân viên thuộc nhóm đó.

4. Quản lý liên kết :

Thiết lập nhóm chat cho từng liên kết cụ thể trên website. Phải thiết lập các nhóm chat trước. Khi Khách ghé thăm 1 liên kết cụ thể trên website và cần hỗ trợ livechat thì các nhân viên thuộc nhóm đó sẽ nhận được yêu cầu chat.

Nhập 1 liên kết website và chọn nhóm hỗ trợ đã tạo ở bước trên. Khi có nếu khách hàng đang ở trang trong khai báo của liên kết mà có yêu cầu chat thì hệ thống sẽ ưu tiên gửi chat tới các nhân viên thuộc nhóm đó.

 

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây