Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quản trị website – Thiết lập các chức năng cơ bản trong admin Web30s (Thiết lập website)

Với Quản lý website thì Quý Khách có thể thiết lập và cài đặt các tùy chỉnh cho toàn bộ website Quý Khách.

Bài viết sẽ cung cấp cho Quý Khách cụ thể các chức năng của menu Quản lý website để Quý Khách thuận tiện sử dụng và thiết lập.

I. Giới thiệu các mục trong menu Quản lý website

Giao diện menu Quản lý website bào gồm các mục

+ Thiết lập website: bao gồm tùy chỉnh các thông tin của web30s của Quý Khách như thông tin website, địa chỉ email, logo website, kết nối Facebook, Google, Zalo,…

+ Thiết lập alias domain ( chỉ ở các gói web30s Grow trở lên) : đây là nơi giúp Quý Khách thiết lập các alias/park domain chạy chung nội dung với tên miền chỉnh (không làm thay đổi địa chỉ tên miền trên thanh URL trình duyệt)

+ Newletter: nơi chứa các thông tin email khách hàng đăng ký thông tin liên hệ trang website của Quý Khách

+ Code header: đây là nơi Quý Khách thêm các code của Google Analytics, Google Console hoặc các ứng dụng yêu cầu tích hợp code vào phần header.

Nếu Quý Khách sử dụng web30s thì Google Analytics và Google Console hỗ trợ riêng cho Quý Khách chỉ cần gắn mã mà Google cung cấp để kích hoạt.

+ Khóa website: chức năng giúp Quý Khách có thể khóa website trong quá trình chỉnh sửa website để tránh khách hàng truy cập trong quá trình chỉnh sửa giao diện.

+ Quản lý tập tin: thư mục quản lý các nội dung ảnh và file PDF mà Quý Khách upload lên hệ thống web30s.

+ Cấu hình SMTP: Quý Khách có thể cấu hình địa chỉ nhận email về email Quý Khách khi có khách hàng đặt hàng (với webshoop) và nhận email khi có khách hàng đăng ký thông tin liên hệ.

II. Chức năng các mục trong Quản lý website

1. Thiết lập website

Đây là nơi Quý Khách thiết lập các mục chung cho website bao gồm:

a. Tab “Thông tin cơ bản”

+ Thông tin cơ bản

Quý Khách cấu hình các thông tin cơ bản về website như : tên website, mô tả website, địa chỉ,…

 Lưu ý: Nếu Quý Khách sử dụng đa ngôn ngữ thì có thể cấu hình Quản lý website các mục tương ứng cho từng phần ngôn ngữ riêng.

+ Logo + Favicon

Với Quản lý website Quý Khách có thể upload hình ảnh logo cho website và hình ảnh favicon sẽ xuất hiện trên tab thanh trình duyệt website.

+ Hình ảnh website
Dùng làm ảnh đại diện khi chia sẻ MXH trong trường hợp trang bất kì không có ảnh đại diện.

+ Ảnh mặc định
Ảnh mặc định sẻ được hiển thị khi các liên kết hình ảnh trong website rỗng

+ Thông tin khác

Thêm các thông tin email, SĐT, Fax (nếu có)

b. Tab “Cấu hình chung”

+ Thiết lập kích thước hình ảnh

Kích hoạt để cho phép giữ nguyên kích thước hình ảnh, hoặc tự tối ưu kích thước phù hợp với kích thước màn hình

+ Thông tin khác

Cấu hình đuôi file hiển thị của webiste trên URL và Kỹ Thuật có cung cấp link sitemap của website Quý Khách với Quý Khách có nhu cầu sử dụng SEO cho website.

+ Thiết lập đặt lịch

Bổ sung thêm chức năng đặt lịch phòng và tour du lịch (tính năng này chỉ có trên các giao diện chủ đề du lịch, khách sạn)

c. Kết nối Google

+ Chứng thực website với google

Chứng thực website với google để sử dụng các chức năng khác như Google Console, Đăng nhập, Google Analytic,..

+ Mã theo dõi Google Analytics

Mã theo dõi Google Analytics cho Google theo dõi website cảu Quý Khách để đưa ra các thống kê với trang website.

Lưu ý: Với Quý Khách sử dụng Google Analytic 4 thì Mã theo dõi sẽ thay bằng Mã đo lường.

+ API Key Google

API Key Google là key được cung cấp bởi Google cho phép ứng dụng hoặc website xác thực kết nối đến API của Google.

Bài viết tham khảo: Hướng dẫn cấu hình API Google Maps kết nối Web30s (API Key Google)

+ Ứng dụng OAuth client ID

OAuth client ID là 1 ứng dụng của Google. Ứng dụng này dùng để sử dụng các tính năng của Google như: đăng nhập, bản đồ,…

*** Quý Khách cần thực hiện mục này để các mục OAuth client ID cho phép truy cập sử dụng các chức năng khác như bản đồ, đăng nhập,…

Bài viết tham khảo: Hướng dẫn tạo OAuth client ID Google

+ Chức năng “Đăng nhập Google”

Sử dụng chức năng đăng nhập trang website với giao diện Web Shop, Bất động sản để mua hàng, đặt hàng, đăng tin rao thành viên.

+ ID Google Tag Manager (với Quý Khách sử dụng chiến dịch Maketing của Google)

ID có thể lấy tại trang cấu hình Google Tag Manager hoặc có thể lấy thông qua đoạn mã Google Tag Manager cung cấp.

+ Mã Ads.txt

Với Quý Khách có sử dụng Google Ads có thể thêm ở mục này.

d. Kết nối Facebook

+ Ứng dụng Facebook

Để có thể sử dụng các chức năng của Facebook như đăng nhập facebook, Facebook Box, FB chat, Comment FB thì Quý Khách cần cấu hình Ứng dụng Facebook.

Bài viết tham khảo: Facebook với Web30s

+ Đăng nhập Facebook
Để có thể đăng nhập Facebook trên website để mua hàng trên giao diện Web Shop thì Quý Khách có thể bật kích hoạt tại đây.

+ Bình luận Facebook

Để mở chức năng bình luận facebook trong các bài viết sản phẩm hoặc tin tức, dịch vụ thì Quý Khách có thể kích hoạt tại đây.

+ Sử dụng “API Tiếp Thị (Marketing API)” Facebook

Với Quý Khách sử dụng Marketing bán hàng của Facebook thì Quý Khách có thể cấu hình các thiết lập trong các ô theo các thông tin Facebook vào website.

+ Quản lý facebook chat

Quý Khách khi đăng ký sử dụng Addon dịch vụ Facebook chat trên web30s thì có thể thiết lập và “Kích hoạt” ở dưới cùng để bắt đầu sử dụng facebook chat hiển thị trên website.

Bài viết tham khảo: Hướng dẫn cấu hình facebook chat (link đang được cập nhật)

e. Kết nối Zalo

+ Cấu hình ứng dụng Zalo
Để có thể sử dụng các chức năng của Zalo như đăng nhập, chia sẻ Zalo, Zalo chat thì Quý Khách cần cấu hình mục này.

+ Cấu hình Official Account

Quý Khách muốn sử dụng Zalo chat trên website thì Quý Khách cần cấu hình các mục trong Offical Account.

+ Đăng nhập Zalo
Kích hoạt để khách hàng có thể đăng nhập để mua hàng và đặt hàng trên website Quý Khách ở giao diện webshop

Quý Khách tham khảo bài viết hướng dẫn cụ thể Kết nối Zalo:

https://kb.pavietnam.vn/web30s-ket-noi-zalo-trong-thiet-lap-website.html

f. Đơn vị tiền tệ

Trong mục này Quý Khách có thể cấu hình loại giá tiền và đơn vị tiền hiển thị  trong giao diện trang sản phẩm ( Áp dụng với gói giao diện webshop)

g. Đóng dấu hình ảnh

Để sử dụng Quý Khách cần đăng ký ứng dụng này khi gói Web30s chưa được hỗ trợ sẵn sàng tại: https://web30s.vn/Watermark-1304

Khi kích hoạt “Hoạt động” thì sẽ hiển thị khung để Quý Khách tùy chỉnh bao gồm:

+ Nhãn dán : hình ảnh nhãn dán Quý Khách muốn gắn lên ảnh để bảo vệ bản quyền hình ảnh

+ Vị trí : vị trí nhãn dán trên các hình ảnh

+ Kích thước: kích thước nhãn dãn hiển thị đè lên các ảnh

+ Đôi tượng: chọn nhóm thành viên có thể sử dụng chức năng

+ Thư mục : áp dụng dán nhãn với các thư mục ảnh chỉ định

Bài viết tham khảo: Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng bản quyền hình ảnh – Addon Watermark

H. Tìm kiếm

Trong quản lý website thì Quý Khách cấu hình nội dung tìm kiểm cho thanh tìm kiếm trên trang chủ và các kiểu tìm kiếm tùy theo nhu cầu của Quý Khách.

Kiểu tìm kiếm cho từ khóa

2. Thiết lập alias domian

Quý Khách nhấn vào “Thêm mới” và thêm tên domain alias cho website hiện tại.

3. Newletter

Hiển thị các thông tin email khách hàng đăng ký nhận tin trên website Quý Khách

4. Code Header

Hỗ trợ cho Quý Khách muốn thêm code header đối với các ứng dụng có yêu cầu mà Quý Khách muốn cài đặt lên trang website

5. Khóa website

Trong quá trình chỉnh sửa giao diện thì Quý Khách có thể khóa website để tránh trường hợp khách hàng truy cập và tháy giao diện mất thẩm mỷ trong quá trình chỉnh sửa

Quý Khách có thể thêm nội dung hiển thị trên trang khi kích hoạt ” Khóa website”:

6. Quản lý tập tin

Quý Khách có thể quản lý các hình ảnh đã upload lên trang website

7. Cấu hình SMTP

Với Quý Khách có nhu cầu gửi thông tin về email khi có khách hàng đặt hàng và mua hàng trên các gói giao diện webshop thì Quý Khách có thể cấu hình thông tin email tại đây.

Công ty dã có các bước hướng dẫn thiết lập bên trái.

Trên đây là tổng quan các tính năng cơ bản của web30s.

Quý Khách có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post
Exit mobile version