Quản trị website – Các thiết lập trong quản lý đơn hàng

  • Friday 01/10/2021

Bài viết sẽ cung cấp cho Quý Khách các hướng dẫn cơ bản sử dụng chức năng quản lý đơn hàng trong trang Admin để cài đặt và quản lý các đơn hàng trên web30s.

I. Giới thiệu Quản lý đơn hàng của web30s

Với Quản lý đơn hàng thì Quý Khách có thể cài đặt các chức năng cho đơn hàng mà khách hàng đặt trên website như thanh toán, giao nhận hàng cũng như quản lý địa chỉ kho hàng thuận tiên cho việc vận chuyển.

+ Thiết lập : Thiết lập các chức năng cần thiết trên đơn hàng như thanh toán, tin nhắn khi đặt hàng cho khách hàng và Quý Khách, vị trí nhận hàng và nơi nhận hàng.

+ Đơn hàng: Hiển thị thông tin các đơn hàng đã được khách hàng đặt trên website

+ Kho hàng: Tạo kho hàng với cửa hàng Quý Khách có nhiều kho hàng khác nhau.

+ Địa chỉ cửa hàng: Với cửa hàng nhiều địa chỉ có thể xác định vị trí lấy hàng khi vận chuyển.

II. Các chức năng trong Quản lý đơn hàng

1. Thiếp lập

a. Thiết lập chung

Quý Khách sẽ cài đặt :

+ Kho xuất hàng: Khi có đơn hàng được tạo mới thì sẽ xuất hiện thông tin kho xuất hàng để thuận tiện cho việc quản lý số lượng hàng tồn kho của Quý Khách. Kho hàng sẽ được tạo trong phàn mục “Kho hàng”.

+ Địa chỉ lấy hàng: Quý Khách thiết lập vị trí lấy hàng cho bên vận chuyển lấy hàng khi giao hàng.

b. Thiết lập thanh toán

Trong mục Thiết lập thanh toán thì Quý Khách có thể cài đặt loại thanh toán cho khách hàng thanh toán khi đặt hàng trên website.

Với hình thức thanh toán muốn sử dụng thì Quý Khách check “Kích hoạt phương thức này” để có thể sử dụng.

 Lưu ý: Quý Khách vui lòng tham khảo kỹ các phương thức hỗ trợ theo gói dịch vụ Quý Khách đăng ký và có thể đăng ký thêm các phương thức thanh toán khác.

Tham khảo các tiện ích thanh toán tại đây.

c. Thiết lập đơn hàng

Quý Khách thiết lập các thông tin cho đơn hàng bao gồm:

+ Thiết lập trang thanh toán: Quý Khách thi ết lập tắt các thông tin xuất hiện trên đơn hàng như

  – Bắt buộc nhập trường email khi gửi đơn hàng : Không bắt khách hàng nhập email khi tạo đơn hàng trên website

– Tắt nhận hàng : tắt các thông tin người nhận và địa chỉ nhận hàng trên đơn hàng trong mục “Đơn hàng”

+ Thiết lập mã đơn hàng: Quý Khách cấu hình mã đơn hàng theo mong muốn để thuận tiện cho việc kiểm tra và quản lý ( hoặc để trống để hệ thống tự sinh mã đơn hàng tự động)

+ VAT

Quý Khách có thể thiết lập % giá trị VAT cho đơn hàng mà khách hàng đã đặt trên website

+ Thiết lập sau khi lưu đơn hàng

Sau khi khách hàng đặt hàng sẽ bỏ qua màn hình chờ và chuyển về trang chủ

+ Đặt hàng

Bật chức năng chỉ cho khách hàng đặt hàng khi đăng ký thông tin và đăng nhập trên website.

d. Tin nhắn SMS

Quý Khách cấu hình tin nhắn về thông tin đơn hàng khách hàng đặt về SDT mà khách hàng đăng ký thông tin các trạng thái của đơn hàng nhằm thuận tiện theo dõi.

2. Đơn hàng

Hiện thị các đơn hàng của khách hàng đã đặt trên website với các thông tin của đơn hàng

Quý Khách có thể bấm vào “Mã đơn hàng” để xem chi tiết đơn hàng của khách hàng

Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng

Trong mục chi tiết đơn hàng thì Quý Khách có thể tùy chỉnh các mục:

+ Trạng thái đơn hàng: Cập nhật tình trang xử lý của đơn hàng và gửi tin nhắn về khách hàng nếu Quý Khách có cài đặt Tin nhắn SMS

+ In đơn hàng: hỗ trợ Quý Khách muốn xuất thông tin đơn hàng cho khách hàng

+ Kho xuất hàng: chọn nơi xuất sản phẩm cho đơn hàng

+ Địa chỉ lấy hàng: vị trí lấy hàng cho việc vận chuyển

+ Ghi chú đơn hàng: ghi chú thông tin cho việc vận chuyển đơn hàng

Quý Khách có thể tạo “Phiếu vận chuyển” cho đơn hàng và khi Quý Khách có đăng ký “Quản lý vận chuyển” của web30s dể tạo mã vận chuyển với đơn vị vận chuyển Quý Khách sử dụng.

Ngoài ra, Quý Khách có thể phản hồi thông tin trên đơn hàng để khách hàng có thể thấy trên đơn hàng của khách.

3. Kho hàng

Quý Khách thêm thông tin kho hàng để thiết lập cho các mục của đơn hàng.

Quý Khách chọn vào nút “Thêm mới” để tạo kho hàng và tình trạng hoạt động

4. Địa chỉ cửa hàng

Quý Khách thêm và thiết lập địa chỉ phù hợp với cho việc thuận tiện với các đơn hàng.

Tương tự mục Kho hàng thì Quý Khách thêm và chỉnh sửa các thông tin cửa hàng tương ứng.

Trên đây là bài viết hướng dẫn sử dụng mục Quản lý đơn hàng trên trang Admin của web30s.

Quý khách có thể xem các bài viết hướng dẫn web30s khác tại đây.

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post