Quản trị website – Hướng dẫn quản lý Thư viện Video

  • Monday 17/07/2023

Bài viết sẽ hướng dẫn Người quản trị quản lý:

  • Chủ đề Video
  • Dữ liệu Video
  • Cách lấy đường dẫn các video ở youtube để trình bày lên website.

Người quản trị cần chuẩn bị dữ liệu:

  • Ảnh đại diện video
  • Các đường link liên quan dữ liệu Video mà Người quản trị muốn truyền tải trên website (sử dụng tính năng share clip của Youtube/Tiktok,v.v…)

(*) CẬP NHẬT: Tháng 4/2023 – Thư viện Video đã cập nhật:

  • Liên kết Video Youtube Short
  • Liên kết Video Tiktok

Video hướng dẫn chi tiết

video đang được cập nhật…

Tháng 4/2023 – Thư viện Video đã cập nhật:

  • Liên kết Video Youtube Short
  • Liên kết Video Tiktok

Bạn có thể Cập nhật các khuyến mãi của P.A Việt Nam mới nhất tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post