Quét virus, mã độc khi upload FTP bằng ClamAV trên server cPanel CentOS 7

  • Thursday 24/09/2020

Clam AntiVirus là gì

ClamAV là một phần mềm miễn phí, mã nguồn mở (Open Source), đa nền tảng (cross-platform) có thể phát hiện nhiều loại phần mềm độc hại, bao gồm cả virus. Nó được phát triển cho Linux/ Unix/ MacOS và cả Windows.

  • Developer(s) Cisco Systems
  • Repository: github.com/Cisco-Talos/clamav-devel
  • Viết bằng ngôn ngữ C, C++
  • Operating system: Cross-platform
  • Loại phần mềm: Antivirus software
  • License GNU General Public License
  • Website www.clamav.net

Cài đặt ClamAV

Truy cập vào WHM cPanel  với port 2087

Step 1: Click on ‘cPanel’ in ‘WHM’
Step 2: Click on ‘Manage Plugins’
Step 3: Now Click on ‘Install ClamAV for cPanel’

setup clamav plugin on cPanel

Sau khi cài đặt thành công thì bạn cần cấu hình lại service FTP  Pure-FTPd

trong file /etc/pure-ftpd.conf

CallUploadScript yes 

 

Tiếp theo cần tạo file /etc/pure-ftpd/clamav_scan_ftp.sh

#!/bin/bash
#Maximum file size to scan in bytes that's set to 10MB
MAXSIZE=10485760
if [ "$UPLOAD_SIZE" -le "$MAXSIZE" ]; then
/usr/local/cpanel/3rdparty/bin/clamdscan --move=/root/badfiles/ --quiet --no-summary --log=/var/log/clamscan.log "$1"
fi

 

Và set quyền thực thi cho file này

chmod 755 /etc/pure-ftpd/clamav_scan_ftp.sh Tạo folder chứa file virus, malware và file log mkdir /root/badfiles/ touch /var/log/clamscan.log

Tiếp theo cần start service scan khi upload

/usr/sbin/pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd/clamav_scan_ftp.sh

Để server khởi động lại tự động gọi lại script trên thì cần thực hiện lênh dưới đây

echo “/usr/sbin/pure-uploadscript -B -r /etc/pure-ftpd/clamav_scan_ftp.sh” >> /etc/rc.d/rc.local

Khởi động lại FTP server

service pure-ftpd restart

Chúc bạn thành công

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn khác thuộc dịch vụ VPS/Server tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

 

Rate this post