Qui định khi chọn tên miền để đăng ký tên miền Quốc tế

  • Tuesday 22/05/2012

Qui định khi chọn tên miền để đăng ký tên miền Quốc tế

Tên miền là do bạn tự chọn, tuy nhiên để tên miền có ấn tượng và hiệu quả bạn nên chọn.

–    Tên viết tắt của tổ chức, công ty.

–    Tên thương hiệu của bạn.

–    Tên sản phẩm của bạn.

Tên miền đăng ký có tối đa 63 ký tự ở mỗi cấp, sử dụng các ký tự từ A đến Z, a đến z, các chữ số từ 0 đến 9 và ký tự gạch ngang “-“. Không sử dụng ký tự “-” ở đầu hoặc cuối tên miền.