Quy định về Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

  • Tuesday 28/06/2022

Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Sắp tới vào ngày 1/7/2022, hóa đơn điện tử chính thức bắt buộc sử dụng trên phạm vi cả nước theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.

1. Cơ sở pháp lý Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

– Luật quản lý thuế năm 2019

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/07/2022)

Thông tư 78/2021/TT-BTC (Có hiệu lực 01/07/2022)

– Công văn 4144/TCT-CS (Có hiệu lực 28/10/2021)

2. Quy định về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế

Tại Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đảm bảo nguyên tắc sau:

– Phải đảm bảo nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

– Không bắt buộc có chữ ký số.

– Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn (hoặc sao chụp hóa đơn hoặc tra thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về hóa đơn) được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.

3. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC,  đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền bao gồm:

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác được lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã.

4. Nội dung hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế có các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, mã số thuế người bán;

b) Thông tin người mua nếu người mua yêu cầu (mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế);

c) Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn giá, số lượng, giá thanh toán. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ phải ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có thuế GTGT;

d) Thời điểm lập hóa đơn;

đ) Mã của cơ quan thuế.

Lưu ý:

Áp dụng với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

Trên hóa đơn phải ghi rõ các thông tin về giá bán chưa thuế GTGT, thuế suất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng tiền thanh toán có GTGT.

Đối với mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền:

  • Khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, hệ thống của cơ quan thuế sẽ tự động cấp mã cho đơn vị.
  • Mã được cấp tự động và theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh
  • Mỗi đơn vị sẽ có 1 mã riêng, đảm bảo không bị trùng lặp

5. Trách nhiệm của người xuất hóa đơn khi sử dụng hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Theo Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng quy đinh trách nhiệm của người bán khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế như sau:

– Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;

– Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều này;

– Có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để đảm bảo liên tục và duy nhất;

– Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

 

Trên là bài viết Quy định về Quy định về hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền để Quý khách có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về hóa đơn điện tử tại đây

P.A Việt Nam cung cấp dịch vụ Hóa Đơn Điện Tử CHỈ TRONG 30S NHANH CHÓNG | TIẾT KIỆM | AN TOÀN

https://hoadon30s.vn/

 

5/5 - (2 bình chọn)