Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

 • Tuesday 28/12/2021

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

Hiện tại, Hệ thống Hóa đơn điện tử Thông Minh của P.A Việt Nam đã đáp ứng hoàn toàn quy định về hóa đơn điện tử nêu trên. Công ty P.A Việt Nam cũng đã chính thức được Tổng cục Thuế ký hợp đồng cấp phép, ủy quyền là đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tham khảo tại đây.

Để sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử mới theo thông tư 78 trên hệ thống P.A, các bạn làm theo từng bước sau:

Bước 1: Cấu hình link truy cập theo tên miền của các bạn (ví dụ tên miền của Quý khách là demohoadon.com)

 • Truy cập vào quản lý tên miền để cấu hình record như sau:
  hoadon78     |    CNAME    |    cpanel.hoadon30s.vnNote: hoadon78: là tên subdomain mà Quý khách có thể tự đặt tùy ý, sau khi cấu hình thành công thì link quản lý hóa đơn trên hệ thống mới sẽ là  https://hoadon78.demohoadon.com
 • Sau khi cấu hình record thành công thì thông báo cho kỹ thuật P.A Việt Nam để kích hoạt với link truy cập trên kèm theo thông tin username và password  thì mới truy cập vào hệ thống hóa đơn mới được.
 • Sau khi nhân viên kỹ thuật đã kích hoạt thành công, thử truy cập link trên ra giao diện quản lý hóa đơn như hình bên dưới không và đăng nhập với user và password mà nhân viên kỹ thuật đã cấp xem thành công chưa.
  Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

Bước 2: Cập nhật thông tin hồ sơ thông tin của doanh nghiệp bạn
Click vào quản lý tài khoản như hình bên dưới, chọn Hồ sơ hóa đơn
Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

Nhập đầy đủ thông tin như 2 hình bên dưới
Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78

Để nhập thông tin chính xác bạn có thể tra cứu thông tin trên http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp của Tổng Cục Thuế.


Bước 3:
Tạo tờ khai Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT trên phần mềm để gửi lên Cơ Quan Thuế (CQT) đăng ký sử dụng HDDT theo thông tư 78
Đối với thông tư 32 khi đăng ký sử dụng HDDT phải làm thông báo phát hành, quyết định áp dụng, mẫu hóa đơn, còn đối với thông tư 78 thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tạo 1 tờ khai và ký chữ ký số lên tờ khai để nộp lên CQT đăng ký là xong.

 • Sau khi đăng nhập thành công theo bước 1 trên, Click vào menu Đăng ký Phát Hành -> Đăng ký/Thay đổi thông tin  -> Sau đó chọn Lập tờ khai như hình bên dưới để tạo mới tờ khai
  Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78
 • Điền thông tin trên tờ khai như hình bên dưới theo yêu cầu của CQT gửi thông báo cho Quý khách.
  Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp tờ khai theo thông tư 78
  Hình thức hóa đơn: chọn có mã  (nếu thuộc đối tượng có mã)
  Hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử: không check vào (nếu không thuộc đối tượng)
  Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử: chọn Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn hoặc gửi bảng tổng hợp
  Loại hóa đơn sử dụng: Hóa đơn GTGT   (nếu hóa đơn đang dùng là hóa đơn giá trị gia tăng)
  Danh sách chứng thư số sử dụng:  Thêm mới chữ ký số vào (có thể thêm nhiều chứng thư số vào): 

  • Tên tổ chức cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử
  • Số sê-ri chứng thư
  • Thời gian từ ngày
  • Thời gian đến ngày
  • Hình thức đăng ký: Mặc định chọn thêm mới
  • Nhấn nút Thêm Mới
 • Chọn nơi lập
 • Nhân nút Lưu
 • Sau khi lưu thành công, click con trỏ vào vùng chữ ký số để ký tờ khai.
 • Để ký tờ khai các bạn kiểm tra xem trên máy tính nếu trước đó đã dùng HDDT theo thông tư 32 của P.A Việt Nam rồi thì remove hết phần mềm pasigner cũ trong Control panel  -> Program  and Features rồi cài phần mềm pasigner bản mới link sau:
  http://https://smartbackup.superdata.vn/hddt/pasigner.exe
 • sau khi ký thành công click vào nút Nộp lên CQT để đăng ký

 

Rate this post