Quy trình đăng ký tên miền

 • Monday 09/05/2016

Quy trình đăng ký tên miền “.vn”

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), bao gồm các nội dung sau:

–      Tên miền trong trạng thái chưa được đăng ký sử dụng;

–      Đăng ký tên miền “.vn” tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

 • Các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ là các tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia (bao gồm: a/ Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam; b/ Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; c/ Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…; d/ Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước; đ/ Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông);
 • Các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông.

–      Tên miền đăng ký phải đảm bảo đúng quy định về cấu trúc tên miền phân theo từng lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

 • Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng không phân theo lĩnh vực;
 • Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực, bao gồm: 

+ COM.VN dành cho tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

+ BIZ.VN dành cho tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN);

EDU.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

GOV.VN dành cho các quan nhà nướctrung ương địa phương;

NET.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập cung cấp các dịch vụ trên mạng;

ORG.VN dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, hội;

INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;

AC.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;

PRO.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực tính chuyên ngành cao;

INFO.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;

HEALTH.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;

+ NAME.VN dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh,… của tổ chức, cá nhân.

–     Tên miền do tổ chức, nhân tự chọn để đăng , nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;
 • ít nhất một hoặc một dãy tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;
 • Được chứa các tự từ a đến z; 0 đến 9; các tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt tất cả các tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường;
 • Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với tự này không được hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;
 • mỗi cấp không được nhiều hơn 63 tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

–         Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.

Chủ thể Hoàn thiện thủ tục đăng ký :

– Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký tên miền (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (Bản khai đăng ký tên miền).

(2) Giấy tờ tùy thân: Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân. Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.