Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quy trình đăng ký tên miền

Quy trình đăng ký tên miền “.vn”

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT), bao gồm các nội dung sau:

–      Tên miền trong trạng thái chưa được đăng ký sử dụng;

–      Đăng ký tên miền “.vn” tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn” được công bố tại địa chỉ http://nhadangky.vn theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ:

–      Tên miền đăng ký phải đảm bảo đúng quy định về cấu trúc tên miền phân theo từng lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

+ COM.VN dành cho tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại;

+ BIZ.VN dành cho tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN);

EDU.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

GOV.VN dành cho các quan nhà nướctrung ương địa phương;

NET.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập cung cấp các dịch vụ trên mạng;

ORG.VN dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, hội;

INT.VN dành cho các tổ chức quốc tế;

AC.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu;

PRO.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực tính chuyên ngành cao;

INFO.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin;

HEALTH.VN dành cho các tổ chức, nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế;

+ NAME.VN dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh,… của tổ chức, cá nhân.

–     Tên miền do tổ chức, nhân tự chọn để đăng , nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

–         Chủ thể có địa chỉ tại Việt Nam chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước. Chủ thể có địa chỉ tại nước ngoài được đăng ký nộp hồ sơ đăng ký tên miền tại NĐK tên miền “.vn” trong nước và NĐK tên miền “.vn” nước ngoài.

Chủ thể Hoàn thiện thủ tục đăng ký :

– Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký tên miền (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (Bản khai đăng ký tên miền).

(2) Giấy tờ tùy thân: Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) của chủ thể là cá nhân. Giấy tờ tùy thân là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

 

4.5 / 5 ( 66 bình chọn )
Exit mobile version