Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ chỗ

Quy trình đăng ký tên miền đang được giữ chỗ

 

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung sau:

–         Bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm:

–         Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định tại Khoản 1 ở trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).

–         Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ.

–         VNNIC giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

–         Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại Khoản 1 ở trên không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

   2.  Quy trình thực hiện

TT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm

Mô tả

Tài liệu/Biểu mẫu

1 Kiểm tra tên miền đăng ký Cơ quan, tổ chức Tên cơ quan, tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền đang được giữ chỗ trùng với tên chủ thể khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS

 

2 Chọn Nhà đăng ký Cơ quan, tổ chức Chủ thể lựa chọn và liên hệ với NĐK tên miền “.vn” trong nước phù hợp với nhu cầu của mình để được tư vấn thực hiện việc đăng ký tên miền đang được bảo vệ, giữ chỗ.  
3 Hoàn thiện thủ tục đăng ký – Cơ quan, tổ chức

– NĐK trong nước

Chủ thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ theo hướng dẫn của NĐK, bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu quy định của NĐK, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 3 Bản khai đăng ký tên miền “.vn” dành cho tổ chức Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

(2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

(3) Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền khác với tên chủ thể đã được giữ chỗ (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS) thì phải cung cấp giấy ủy quyền của chủ thể (hoặc các giấy tờ khác liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền)

 https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html
4 NĐK chuyển hồ sơ tới VNNIC xét duyệt – NĐK trong nước;

– VNNIC.

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, NĐK chuyển hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ đã tiếp nhận của chủ thể tới VNNIC để xem xét quyết định.  
5 VNNIC thông báo cho NĐK kết quả xét duyệt hồ sơ – NĐK trong nước;

-VNNIC.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, VNNIC xét duyệt và thông báo kết quả xử lý:

·      Trường hợp hồ sơ hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thực hiện theo bước 6;

·      Trường hợp tên cơ quan, tổ chức trong hồ sơ đăng ký không đúng với chủ thể tên miền (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS): VNNIC yêu cầu NĐK liên hệ chủ thể cung cấp các giấy tờ liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền;

·      Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VNNIC yêu cầu NĐK thông báo cho chủ thể và nêu rõ lý do từ chối;

 
6 Thực hiện việc đăng ký tên miền NĐK trong nước Trường hợp hồ sơ được VNNIC đồng ý  è NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện đăng ký tên miền.  
7 Kiểm tra thông tin tên miền đã đăng ký Chủ thể Chủ thể thực hiện việc kiểm tra tên miền trên WHOIS  
8 Đưa tên miền và sử dụng – Chủ thể

– NĐK trong nước

– Để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet, chủ thể liên hệ với NĐK để sử dụng các giá trị gia tăng về tên miền (như khai báo tên miền – DNS hosting, cài đặt  thông số Website, …).  

 

4.7/5 - (31 bình chọn)
Exit mobile version