Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Quy trình xử lý tên miền chứa từ khóa nhạy cảm

Quy trình xử lý tên miền chứa từ khóa nhạy cảm

Bước 1: Đăng ký tên miền tại http://pavietnam.vn

Bước 2: Hoàn tất thủ tục đăng ký upload vào trang http://support.pavietnam.vn. Hồ sơ download: https://www.pavietnam.vn/vn/bieu-mau-ho-so-dang-ky-ten-mien.html

Bước 3: NĐK kiểm tra hồ sơ đầy đủ gửi VNNIC xét duyệt đăng ký trong vòng 3 ngày hành chính (trong trường hợp VNNIC xét duyệt lâu hơn NĐK sẽ báo lại).

Bước 4: Hồ sơ hợp lệ VNNIC thông báo để NĐK thực hiện đăng ký, nếu hồ sơ không hợp lệ VNNIC sẽ báo lại NĐK và ghi rõ lý do từ chối. NĐK sẽ thông báo lại đối tác để đối tác thông báo khách hàng.

4.5 / 5 ( 172 bình chọn )
Exit mobile version