Quy trình xử lý tên miền chứa từ khóa nhạy cảm dành cho Đối tác

  • Wednesday 24/04/2019

 

Quy trình xử lý tên miền chứa từ khóa nhạy cảm dành cho Đối tác

 

Bước 1: Đăng ký tên miền tại http://daily.pavietnam.vn (Khi đăng ký tên miền có chứa từ khóa nhạy cảm sẽ thông báo khi đăng ký).

Bước 2: Hoàn tất thủ tục đăng ký upload vào trang http://support.pavietnam.vn

  • Chủ thể là tổ chức: Hoàn tất bản khai có đóng dấu người DDPL, ký tên và giải trình từ khóa nhạy cảm liên quan. Download

  • Chủ thể là cá nhân: Hoàn tất bản khai có chữ ký chủ thể + CMND Scan màu hoặc CMND gốc gửi tại văn phòng P.A Việt Nam hoặc bản CMND photo công chứng + giải trình từ khóa nhạy cảm liên quan. Download

  • Lưu ý: Các từ khóa nhạy cảm liên quan đến tintuc, baochi, tapchi, VNNIC chỉ xét duyệt cho tổ chức và yêu cầu bổ sung thông tin về đề án xây dựng báo chí hoặc đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng ký tên miền để VNNIC thực hiện xét duyệt. Về việc thiết lập đề án xây dựng báo chí, đề án xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp là chủ thể tự thực hiện và làm việc với Sở Thông tin và Truyền Thông hoặc Cục phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử xét duyệt. Sau khi có xét duyệt thì chủ thể sẽ gửi Đề án và giấy tờ xét duyệt của cơ quan này đến NĐK và NĐK gửi đến VNNIC để xét duyệt việc cấp phát tên miền.

Bước 3: NĐK kiểm tra hồ sơ đầy đủ gửi VNNIC xét duyệt đăng ký trong vòng 3 ngày hành chính (trong trường hợp VNNIC xét duyệt lâu hơn NĐK sẽ báo lại).

Bước 4: Hồ sơ hợp lệ VNNIC thông báo để NĐK thực hiện đăng ký, nếu hồ sơ không hợp lệ VNNIC sẽ báo lại NĐK và ghi rõ lý do từ chối. NĐK sẽ thông báo lại đối tác để đối tác thông báo khách hàng.

 

Rate this post