Hướng dẫn kết nối Redis bằng Litespeed Cache khi đăng ký hosting tại P.A Việt Nam

  • Tuesday 27/12/2022

Bài viết hướng dẫn này sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện kết nối Redis Object Cache qua plugin Litespeed Cache

Điều kiện: sử dụng hosting, server tại P.A Việt Nam, đã bật extension redis trong PHP

1/ Login vào wp-admin của site và cài đặt plugin Litespeed Cache

2/ Tìm tới mục Cache > Object và bật các lựa chọn tương ứng

3/ Khai báo thông tin kết nối:

Host: 103.1.236.202 hoặc 103.7.40.220

User: root

Pass: Pkh1qazxsw2

Port: 6379

4/ Lưu thay đổi và kiểm tra lại trạng thái kết nối

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây