Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn kết nối Redis Cache bằng Litespeed Cache khi đăng ký hosting tại P.A Việt Nam

Bài viết hướng dẫn này sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện kết nối Redis Object Cache qua plugin Litespeed Cache.

Tìm hiểu Redis Cache là gì?

Redis là một hệ quản trị CSDL không quan hệ (NoSQL), lưu trữ dữ liệu với cơ chế key-value, ngược hẳn với MySQL (cơ sở dữ liệu được WordPress sử dụng). Cơ chế này kết hợp với việc lưu trữ ở trên RAM cho phép dữ liệu được truy xuất với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chính vì thế, Redis thích hợp để lưu trữ những dữ liệu hợp với cơ chế key-value hơn là quan hệ hoá, ví dụ cached chẳng hạn.

Hướng dẫn kết nối Redis Object Cache plugin Litespeed Cache.

Điều kiện: sử dụng hosting, server tại P.A Việt Nam, đã bật extension redis trong PHP

1/ Login vào wp-admin của site và cài đặt plugin Litespeed Cache

2/ Tìm tới mục Cache > Object và bật các lựa chọn tương ứng

3/ Khai báo thông tin kết nối:

Host: 103.1.236.202 hoặc 103.7.40.220

User: root

Pass: Pkh1qazxsw2

Port: 6379

4/ Lưu thay đổi và kiểm tra lại trạng thái kết nối

Tham khảo các dịch vụ Hosting P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Bài viết hướng dẫn liên quan đến linux hosting các bạn có thể tham khảo tại đây

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version