Room30s – Hướng dẫn tích hợp vào mã nguồn WordPress

 • Saturday 02/05/2020

Đầu tiên, để tích hợp WordPress vào Room30s tại P.A Việt Nam, các bạn cần vào trang quản trị wp-admin để thực hiện cài plugin BBB Administration Panel 

https://wordpress.org/plugins/bbb-administration-panel/

Hoặc tìm với từ khóa “bbb administration panel” ở trang quản lý plugin

Tiến hành Install và Active

Tiếp theo, các bạn vào mục Appearance > Widgets để thả tiện ích này vào mục cần thiết, sau đó Save lại, ở đây kỹ thuật đặt widget dưới ô Search như ảnh

Hoàn tất, các bạn có thể quay ra lại trang chủ để kiểm tra xem tiện ích này có đặt đúng theo cấu hình chưa

Sau khi kiểm tra đã chính xác rồi, các bạn quay lại vào trang quản lý wp-admin, vào mục Settings > BBB Admin Panel để tích hợp với máy chủ cài đặt BigBlueButton cũng như khởi tạo phòng họp, các khóa training …

Tại đây các bạn cũng có thể phân quyền cho từng user

 • BigBlueButton URL: Các bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp quản lý để lấy thông tin này
 • BigBlueButton shared secret:  Các bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp quản lý để lấy thông tin này

Hoàn tất các bạn save lại theo từng mục Settings hoặc Permission

Sau khi đã lưu các cấu hình, các bạn cuộn xuống dưới để cấu hình phòng họp nhằm publish trên trang chủ như đã làm ở đầu bài, khai báo hoàn tất các thông tin liên quan > Create để khởi tạo phòng họp

 • Meeting Room Name: Tên phòng họp
 • Attendee Password: Mật khẩu người tham dự (học viên)
 • Moderator Password: Mật khẩu người điều hành cuộc họp (giáo viên, người tổ chức cuộc họp)
 • Wait for moderator to start meeting: Chờ người điều hành truy cập đầu tiên và bắt đầu cuộc họp
 • Recorded meeting: Thực hiện ghi âm lại cuộc họp
 • Welcome message: Lời chào

Tạo hoàn tất, các bạn tiếp tục cuộn xuống dưới để kiểm tra phòng vừa khởi tạo đã có trong danh sách meeting room đang có chưa

Sau khi kiểm tra hoàn tất, các bạn quay ra trang chủ WordPress của các bạn và tìm tới nơi widget được setup từ đầu bài để nhập thông tin và mật khẩu truy cập vào phòng họp vừa khởi tạo.

Click Join P.A Viet Nam – Chat room (hoặc tên mà bạn đã tạo) để vào phòng họp, website của bạn (WordPress) sẽ tự động kết nối với máy chủ BigBlueButton để khởi tạo phòng họp.

Kết quả đăng nhập với user thường (học viên)

Còn ảnh sau là kết quả đăng nhập với user giáo viên, người tổ chức cuộc họp…

Các bạn cũng có thể share (chia sẻ) màn hình hiện tại cho các user học viên xem thao tác trực tiếp bằng cách click vào biểu tượng thứ 3 như ảnh, chọn loại chia sẻ > Share

 • Your Entire Screen: toàn bộ màn hình hiện tại
 • Application Window: ứng dụng phần mềm được chỉ định
 • Chrome Tab: chỉ định tab trình duyệt hiện tại cần chia sẻ

Chúc các bạn thành công

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam tại https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn sử dụng về dịch vụ Online30s tại P.A Việt Nam tại https://kb.pavietnam.vn/?s=online30s

Rate this post