Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sản phẩm gợi ý

Sản phẩm gợi ý là ứng dụng cho phép sản phẩm trên website có mối liên hệ hỗ trợ nhau trong việc chào bán các sản phẩm. Khi người mua vào website của Nhà bán hàng chọn lựa sản phẩm, họ sẽ nhận thêm các gợi ý thích hợp giúp cho việc đặt hàng phong phú hơn. Ví dụ như: sản phẩm là quần jean dài, sẽ có gợi ý mua phụ kiện là dây nịt; mua mắt kính contact lens sẽ có gợi ý dung dịch ngâm kính, v.v… tùy vào cài đặt của Nhà bán hàng.

1. Đăng ký ứng dụng Sản phẩm gợi ý

Để bổ trợ cho sản phẩm thêm phần phong phú, Nhà bán hàng cần đặt mua ứng dụng Sản phẩm gợi ý trên trang chủ:

Ứng dụng Sản phẩm gợi ý

Hoặc liên hệ nhân viên kinh doanh của P.A Việt Nam để Nhà bán hàng có đơn hàng thanh toán cho ứng dụng.

2. Cấu hình ứng dụng Sản phẩm gợi ý

Sau khi hoàn tất mua ứng dụng, trang quản trị website của Quý khách sẽ tự động được kính hoạt ứng dụng. Bây giờ, Nhà bán hàng tiến hành các bước chọn lọc sản phẩm cần có sản phẩm gợi ý để xuất hiện ngoài trang chi tiết sản phẩm của website. Các bước như sau:

Bước 1: Chọn sản phẩm sẽ bổ sung sản phẩm gợi ý.

Nhà bán hàng từ trang quản trị website truy cập vào menu Quản lý sản phẩm > Sản phẩm, từ danh sách các sản phẩm đang có Nhà bán hàng chọn vào sản phẩm sẽ bổ sung các sản phẩm gợi ý và nhấn vào nút Cập nhật ở Cột tác vụ để vào trang chi tiết cho sản phẩm.

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm gợi ý cho sản phẩm chính.

Tại giao diện chỉnh sửa chi tiết cho sản phẩm, Nhà bán hàng tìm đến khu vực Thông tin cấu hình, chọn vào nút Bật sản phẩm gợi ý và tiến chọn sản phẩm sẽ xuất hiện cùng sản phẩm chính trên trang chủ.

* Tìm kiếm sản phẩm có cấu hình gợi ý.

Nhà bán hàng truy cập menu Quản lý sản phẩm > Sản phẩm. Trong trang quản lý danh sách sản phẩm, nhà bán hàng chọn vào Điều kiện lọc > điền kiện sản phẩm gợi ý, chọn Có và nhấn vào nút Áp dụng điều kiện lọc để hệ thống quản trị liệt kê toàn bộ các sản phẩm đang có cấu hình sản phẩm gợi ý liên quan. Nhà bán hàng có thể tiến hành tắt, thêm/bớt sản phẩm gợi ý tùy theo mục đích kinh doanh của Nhà bán hàng.

3. Cấu hình ứng dụng Sản phẩm gợi ý xuất hiện trên trang chi tiết của sản phẩm

Ứng dụng sản phẩm gợi ý là ứng dụng bổ trợ, một số giao diện sẽ chưa có sẵn hiển thị sản phẩm gợi ý. Do đó, Nhà bán hàng cần cấu hình thông quan công cụ chỉnh sửa giao diện của website để sản phẩm gợi ý xuất h iện. Trong trường hợp nhà bán hàng không thể thao tác giao diện, Nhà bán hàng có thể liên hệ Kỹ Thuật P.A Việt Nam hỗ trợ ứng dụng trên giao diện của khách hàng.

Để sản phẩm gợi ý xuất hiện trên trang chi tiết sản phẩm gồm các bước sau:

Bước 1: Trên trang quản trị website, nhà bán hàng truy cập công cụ sửa chữa giao diện thông quan menu Quản lý giao diện > Thiết lập giao diện để vào trang sửa chữa giao diện. Nhà bán hàng chọn nút Trang & Menu > Trang chi tiết > Trang chi tiết sản phẩm.

Bước 2: Nhà bán hàng chọn vị trí sẽ hiển thị Sản phẩm gợi ý trên trang chi tiết sản phẩm. Gợi ý cho nhà bán hàng:

Hình minh họa:

Bước 3: Thêm mới Widget Slider / Widget Danh sách phân trang để hiển thị loại dữ liệu Sản phẩm gợi ý.

Chọn Đoạn (Khung bao màu xanh dương) cần thể hiện Sản phẩm gợi ý > Chọn nhóm Cột 1 (khung bao màu cam) > Nhấn vào thêm Widget. Nhà bán hàng chọn menu Nâng cao > Slider nếu muốn sử dụng danh sách sản phẩm dạng Slider (trượt); hoặc menu Danh sách để sử dụng Widget Danh sách phân trang (Widget DSPT) nếu Nhà bán hàng muốn hiển thị sản phẩm gợi ý dưới dạng danh sách.

Khi đã thêm Widget Slider / Widget DSPT lấy dữ Sản phẩm gợi ý, Nhà bán hàng cấu hình các thông số cần thiết để cân chỉnh widget như Dữ liệu lấy số lượng sản phẩm hiển thị, Cấu hình widget để hiển thị số cột sản phẩm hiển thị.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

Tham khảo các bài viết hướng dẫn mới nhất tại đây.

P.A Việt Nam – Web30s

Rate this post
Exit mobile version