Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Sao lưu dữ liệu Hosting an toàn

Hệ thống máy chủ dịch vụ Hosting tại P.A Việt Nam luôn có sao lưu và chỉ nhằm mục đích đề phòng rủi ro về hạ tầng, phần cứng máy chủ (nếu có xảy ra) chứ không nhằm mục đích cung cấp theo yêu cầu. Bản sao lưu này là của toàn bộ dữ liệu trên máy chủ (tức backup nguyên vẹn một server, bao gồm cả Hệ điều hành và toàn bộ dữ liệu các websites), không thực hiện sao lưu theo từng hosting riêng biệt.

Để lấy lại dữ liệu cho từng dịch vụ, kỹ thuật hệ thống của P.A Việt Nam sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định (tuỳ vào dung lượng sao lưu của máy chủ) để thực hiện các công đoạn sau đây:

Khôi phục lại dữ liệu của toàn bộ máy chủ sang máy chủ dự phòng (tức tốn thêm phần cứng máy chủ)
Lấy dữ liệu của riêng một dịch vụ Hosting (có thể backup theo định dạng của Control Panel).
Nén toàn bộ dữ liệu của dịch vụ Hosting và cung cấp đường dẫn (link) hoặc phục hồi lại dữ liệu đã nén trước đó.


Vì vậy, P.A Việt Nam cung cấp thêm giải pháp cPanel backup sao lưu chuyên nghiệp lập lịch tự động sao lưu dữ liệu thường xuyên.

https://dulieu.cloud/vi/p.ackup-cpanel.html giành cho hầu hết các loại hosting đang sử dụng tại P.A sử dụng cPanel

hoặc giải pháp backup https://dulieu.cloud

Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý: Dữ liệu là rất quan trọng. Chính vì thế, P.A Việt Nam luôn khuyến nghị bạn nên thường xuyên tự sao lưu dữ liệu của riêng mình và lưu về máy tính an toàn.

Có rất nhiều cách để bạn tự thực hiện:

Sử dụng tính năng Backup của Control Panel dịch vụ Hosting. Tham khảo hướng dẫn

Rate this post
Exit mobile version