Sao lưu toàn bộ tài khoản trong reseller trên WHM cPanel

  • Friday 24/04/2020

Trong quá trình quản trị server WHM cPanel bạn cần sao lưu dữ liệu toàn bộ của 1 tài khoản reseller và các hosting của nó, trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn việc backup này bằng câu lệnh

Câu lệnh thực hiện như sau sẽ backup toàn bộ user con: 
for i in $(whmapi1 listaccts searchtype=owner search=reseller_username want=user | grep user: | awk '{print $2}'); do /scripts/pkgacct $i /backup/choose_directory; done

Bạn cần thay

reseller_username bằng user reseller cần backup

choose_directory bằng thư mục cần hướng đến ( thư mục này bắt buộc phải tồn tại)

Ví dụ : /backup/resellerusername/

Backup riêng cấu hình của user reseller :

/script/pkgacct reseller_username

 

Rate this post